Adamo70, teksty z września 2013 roku

18 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

błaganie ...

po­całuj mnie
najpiękniejsza
z ser­ca królestwa
co niesie
spokój i ukojenie

po­całuj delikatnie
do krwi
niech spływa kroplami
na ziemię
sprag­nioną rosy
w suszy bez końca

królo­wo !
niech da­ne mi
będzie podążyć drogą
tam gdzie
słowa nikną we mgle
ro­zis­krzo­nej mi­got­li­wym światłem
świec ...

po­całuj mnie
by poczuł
chłód twe­go oddechu
na skra­ju ...

pocałuj
pocałuj
sma­kiem ust twych

ob­da­ruj ... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 września 2013, 20:20

...nocy bez snów

za­bierz mnie
daleko
gdzieś za horyzont
og­rzej serce
skrzy­deł swych kokonem
bym nie czuł
jak zim­ny jest świat

nie po­kazuj stro­nic księgi
zdarzeń minionych
pozwól za­pom­nieć ten ból
gdy słońce zgasło
w środ­ku dnia
przesłonięte śla­dem krwi
na uli­cy Radosnej

niech wszys­tko przyk­ry­je mgła
no­cy bez snów 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 września 2013, 09:26

nic(ość)

upadły krzyż
zdep­ta­na dusza
miłości
bez granic

ka­mien­ne anioły
krwa­wych łez strażnicy
niewzruszone
mi­mo zła
jak me­men­to nieuniknionego

ktoś wy­ciąga rękę
z mgły
w pus­tkę serc
śle­pych oczu 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 września 2013, 09:57

wspomnij

posłuchaj
to szep­cze wiatr
słowa tych co odeszli
"nie płacz
deszcz zro­bi to za ciebie
tyl­ko wspom­nij czasami
byśmy wiedzieli
że nasze życie miało sens"

dzi­siaj zmarła oso­ba blis­ka mo­jej zna­jomej ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 września 2013, 20:32

miniatura (odrzuceni)

za­wie­sze­ni w międzyczasie
śniąc nierealną jawą
żyją w pus­tosta­nie uczuć
resztka­mi sił skomlą o jałmużnę
z kil­ku kro­pel krwi
by og­rzać ciało skostniałe 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 września 2013, 20:20

nasz Titanic

zag­raj jeszcze raz
me­lodię Ti­tani­ca naszych dni
niech ciągle trwa
bez słów za­pom­nianych przez czas

wyczaruj
na czar­no białych klawiszach
ser­ca drgnienie
na tle
na­malo­wane­go przez deszcz
zam­glo­nego pejzażu
w poświacie księżyca
dające­go błogosławieństwo
rodzącej się miłości

gdzieś tam na dnie
oceanu mi­nione­go czasu
wciąż miłości trwa walc
os­tatni walc na pus­tym parkiecie
w blas­ku mi­liona gwiazd

więc zag­raj proszę jeszcze raz
by trwał ten walc
na Ti­tani­cu naszych dni 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 września 2013, 13:19

kartka z pamiętnika 5

nu­ty kłamstw
jak naj­piękniej­szą pieśń
wciąż słyszę
spoglądając w no­cy czerń
wspo­minam dni
gdy wie­rzyłem każdej z nich 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 września 2013, 20:50

kartka z pamiętnika 4

słowa
w czer­wieni twych ust
to­pią się
tracąc swój sens
więc nie mów nic
po co kłamstwa
prze­cież wiesz
że to nig­dy się
nie zdarzyło 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 września 2013, 19:54

kartka z pamiętnika 3

w czer­wo­nej poświacie
umierające­go dnia
szu­kam ust o sma­ku czekolady
niemym westchnieniem
ser­ca krzykiem
budzę wspomnienia
mor­skiej bryzy
miłości daw­no przebrzmiałej
a jed­nak wciąż krwawiącej
wtu­lając się w noc
naj­wier­niej­szą z przyjaciółek
w ko­lej­ny sen nies­po­koj­ny zapadam 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 września 2013, 11:09

nieistotny byt

jak się na­zywam ?

szep­tem wołam czas

to ja
ty­le już lat
kil­ka zdjęć
ja­kiś film

jak się na­zywam ?
czy to ważne ?

od­chodzę ...
i co ? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 września 2013, 21:36
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot