Adamo70

1077 tekstów – auto­rem jest Ada­mo70.

w ciszy

nie mów
nie mąć ciszy

w niej jest miłość
krop­le łez
muśnięcie warg

nie mów
nie mąć ciszy

w niej jest szum morza
me­wy krzyk
uderze­nie wo­dy o brzeg

nie mów
posłuchaj
jak cicho biją serca 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 lipca 2018, 09:02

tylko na chwilę ...

wróć
jak za daw­nych dni
otwórz drzwi
siądź przy stole
na­pij się kawy
niech te ściany
nie znają tyl­ko pustki

wróć
przy­tul się
cicho ja wtedy
w stru­gach deszczu
gdy tyl­ko dla nas
zabłysnęło słońce

wróć
by zab­rać mą duszę
tam gdzie jesteś
ma jedyna
mo­je kochanie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 lutego 2018, 23:03

żywot

w strach przyobleczony
ko­lej­ny krok niepewny
pi­janym wzro­kiem błądzisz
w poświacie latarni
ko­lej­ny dzień umknął
niep­rzeżytych chwil

za ro­giem czai się bestia
cichym łka­niem wabi

w skle­powym wózku
kil­ka ochłapów dobytku
wczo­raj­sze­go życia pamiątki
już nie pa­miętasz czyjego
niena­pisa­ne kartki
życia nieistotnego 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 lutego 2018, 11:49

szept

pod błęki­tem nieba
na dróg rozstaju
pod krzyżem z mchu
szeptałem
ser­ca uderzeniami

nocą
pod gwiazd kotarą
w ciszy bezkresu
wiat­rem owiewany
szeptałem
ser­cem obumarłym

nie słyszałaś
dla świata umarłaś
a ja wciąż szeptałem
ser­cem niepogodzonym
w pus­tce zanurzonym
miłości wyznania 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 września 2017, 12:24

* * *

ze skrawków snów
układam swój świat
os­trych niczym roz­bi­te szkło
ka­wałków miłości i zdrad

nie py­taj przyjaciółko
zmokłem wczo­raj na deszczu
szu­kając miej­sc zapomnianych
w kryp­cie naszych wspomnień

i tyl­ko wiatr po­niósł szept
krop­la­mi deszczu ob­my­wając twarz
pur­purą zachodzące­go słońca
krwa­wi ko­lej­ny od­chodzący dzień 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 lipca 2017, 09:30

stan zawieszenia

oczy prze­cieram zmęczone
kurz twarzy za­pom­nianych ścieram
daw­nej miłości płomień zgaszony
imion za­tar­tych w pamięci

py­tam głucho­nieme­go starca
o sens ob­ra­zu ślep­ca zza rogu
bezzębna bab­cia sma­kuje migdały
w tłumie za­gubieni sa­mot­nością owładnięci

prze­mie­rzam pus­te ulice
zburzo­nych krzyży ludzkiej egzystencji
w poświacie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2017, 10:06

wojna

do­daj kil­ka łez
do­daj smut­ny uśmiech
ar­le­kina smutną twarz

jak piękny jest świat
wśród bomb
jak cu­dow­nie jest tańczyć
w rytm świs­tu kul

na ob­ra­zie codzienności
strzas­ka­ne szy­by
krzyczą że kroczy śmierć
ki­kuty drzew
i ma­leńka dziewczynka

pur­purą zachodzi słońce
za­lewa świat
w ma­leńkich rączkach
umiera ko­lej­ny dzień 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 czerwca 2017, 11:22

ciepło ust

sta­wiam ko­lej­ny krok
w sen zwa­ny życiem

niezab­liźnione ra­ny krwawią
słowa niep­rzeb­rzmiałe ranią
ko­lorem krwi
niebo płacze

chciałbym jeszcze raz
poczuć twych ust smak

sta­wiam ko­lej­ny krok
by w końcu dojść

do ciebie ... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 czerwca 2017, 12:28

pomniki

ko­lej­ne kroki
nie py­taj gdzie kres
dni sza­re, po­nure, jednakie
lecz ko­lej­ny sta­wiasz krok
miłość, niena­wiść, po­zorów gra
mas­ka za maską
ku­powa­ne hurtowo
by nie być sobą
zagłuszyć szloch duszy
łka­nie serca

budzi się lęk
z nas­ta­niem no­cy chwil
chcesz uciec
z więzienia czte­rech ścian
lecz nie masz dokąd
za­palasz wszys­tkie światła
by oszu­kać rozum
cze­kając na świt

wciąż wra­casz w te sa­me miejsca
wśród pom­ników
stra­conych chwil i twarzy
szu­kasz sen­su tej drogi
która wciąż przed tobą 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2017, 11:09

sen

w pur­pu­rowym śnie
za­nurzo­ny w krop­lach krwi
niewyśniony koszmar

gorzki smak zim­nej kawy
po­ran­ny strach
za drzwiami otchłań

biegnę nie wiem dokąd
potrąca­ny przez tłum
ich twarze niczym maski
za­miast słów węża syk
ra­miona twar­de jak drzewo
wzrok ku­je jak gwóźdź

nie umiem już
słów mod­litwy zapomnianej
po­wiedz mi Pani
gdzie Go szu­kać mam
które­go skradli
z krzyża na rozstaju

ko­lej­ny krok
za­padam się w trzęsawisku
słońce przesłania pył
w rękach zak­rwa­wiony młot

ktoś się śmieje
po­daje puchar dla ochłody
pełen purpury 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 marca 2017, 23:22
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot