Adamo70, teksty z września 2011 roku

25 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

pragnienie

poczułem
ogarnął mnie smutek
to było złudzenie
jak­by ...
umysł krzyczy
to niemożliwe
a jed­nak ...

może to sen
a może ser­ca drgnienie
może to grzech
a może ...

poczułem
twych ust dotyk
niereal­ne
wiem
ciebie tu nie ma
i nig­dy nie było ... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 września 2011, 21:33

miniatura "miłość"

czymże byłaby miłość
gdy­by ula­tywała jak wiatr
ona jest w nas nieśmiertelna
mi­mo że nie ma już nas
jes­teś Ty
i ja
i pus­tka mie­dzy nami 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 września 2011, 23:16

wybaczenie

śniłeś o wol­ności
by szy­bować jak orzeł
nad góra­mi
szczy­tami pol­skich Tatr

spęta­ny kaj­da­nami
wtrąco­ny do lochu ni­cości
krzyczałeś że żyje
ona wiel­ka i nieśmier­telna
ochrzczo­na fa­lami
zim­ne­go Bałty­ku

nie chcieli wierzyć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 września 2011, 05:10

odejście

za­padła cisza
os­tatni przeb­rzmiał akord
widzo­wie opuści­li już salę
tyl­ko on po­zos­tał na scenie
wśród ko­loro­wych liści przeb­rzmiałej jesieni

spoj­rzyj za siebie
tam nie ma już nikogo
tyl­ko biała cza­pa śniegu

za kulisami
ktoś zaczął grać mar­sza Chopina 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 września 2011, 18:21

szukam ...

szu­kam uśmiechu
na cmen­tarzys­ku zdarzeń
chwil pocho­wanych naprędce
szu­kam go tam gdzie inni
znaj­dują tyl­ko zwątpienie

wśród głazów pok­ry­tych mchem
za­tar­tych inskrypcji
wyz­nań wie­cznej miłości
chcę zna­leźć ulot­ny zapach
ra­dości bez ska­zy

"niech wsta­nie słońce
og­rze­je zim­ny kamień
niech krop­le deszczu
zwilżą ziemię
niech tam gdzie rosną chwasty
piękne róże rozkwitną"

o to cię Pa­nie proszę
bym mógł odejść z uśmiechem
a miej­sce to
miast smut­ku i zwątpienia
niosło ciepło wspomnień
i piękne sny 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 września 2011, 21:26

chłód

piękna suknia
spływa po dos­ko­nałej figurze
de­likat­ny krok
jak­by w po­wiet­rzu płynęła
czar­ne oczy
hip­no­tycznie wołają

chodź za mną

ciem­na alejka
księżyc za chmu­rami skryty
wo­koło do­my bez okien
dla niego to raj
kwitnący rzad­ki­mi kwiatami
w blas­ku słońca

gdy idzie za nią

już nigdy
nie uj­rzy jas­nych promieni
szu­kając mro­ku chłodu
gdy pier­wszy poczuł pocałunek

wiedział 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 września 2011, 21:07

spot­kajmy się na granicy
ja­wy i snu
gdzieś na cmentarzysku
po­gubionych chwil 

myśl
zebrała 34 fiszki • 22 września 2011, 21:41

błędy

cisza
gra­nica obłędu
pus­ty dom
z drzwiami donikąd
gasnące słońce
za ok­na­mi bez szyb

wszechświat myśli
urojeń
błagal­nych modlitw
i słów
wyszep­ta­nych by nikt nie słyszał
w sa­mot­nej wędrówce
par­kiem nocy
bez księżyca

błędy
zro­zumiane za późno
więc odchodzę
skądś gdzie nigdy
nie byłem 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 20 września 2011, 19:28

i wstało słońce ...

i wstało słońce
nad ziemią z popiołów
Pompeje
w mym ser­cu zgliszcza
wy­buchł wul­kan namiętności
by za­lec lawą zastygłą
gdy odeszłaś
za­legła cisza bez skazy
cho­ciaż nim drzwi zamknęłaś
tętniło w nim jeszcze życie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 września 2011, 05:40

ślad

cze­kając na wyrok
znaczysz swą drogę cierpieniem
sny o alei
pełnej krzyży spływających krwią
potężny golem
na­pawa się smakiem
ha­nieb­nej śmierci
wy­wyższo­nej do zna­ku zbawienia
chcesz tam dotrzeć
gdzieś po­za ludzki wzrok
wciąż wracasz
gdzie zaczęło się zło

sędzia czy­ta sentencję
niewin­ny w ma­jes­ta­cie prawa
to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 września 2011, 09:29
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot