Adamo70, teksty ze stycznia 2012 roku

29 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

kołysanka

przy­tul się
zaśpiewam ci kołysankę
noc już zapadła
swym mro­kiem
świat okrywając

oczy zmruż
za­pom­nij o łzach
kro­kach niepew­nych dnia
i posłuchaj mych słów
o świecie jednorożca
baj­ko­wym lesie
śpiewających drzew

płyń w marzeń sen­nych świat
opo­wieści o elfach
o ry­sach aniołów
i kras­no­ludach brodatych
dob­rych lecz su­rowych zarazem

nu­ta za nutą
po słowach pięciolinii
kołysankę śpiewam wraz z wiatrem
co za ok­nem liśćmi trąca
a ty śpij kruszy­no kochana
byś jut­ro znów miała siły
światu sta­wiać czoła 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 31 stycznia 2012, 19:23

codzienność

pełznę w ściekach
codzien­ności brudu
zam­knięty w kanałach
ludzkiej obłudy

szukam

czys­tej słów wody
ges­tu bez interesu
szcze­rości uśmiechu
do­tyku ludzkiego nie zombie

powietrza

o za­pachu kwiatów
nie prze­siąknięte­go zgnilizną
oszus­twa w per­fum ubranego
piękny kos­tium zdrady

szumu

drzew pieśni miłosnej
za nic mającej bo­gac­two i sławę
do­tykiem dłoni się karmiącej
bez słów się obywającej 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 stycznia 2012, 15:42

wolność

zbudził mnie
słod­ki krwi smak
w za­kamar­kach duszy
krzyk roz­paczy

w lus­trze pat­rzy na mnie
os­tre ob­licze zombie
tyl­ko oczy tak żywe
błyszczące łzami

nie mów !
otwórz ok­no
za nią mgła mlecznobiała
chciałbym nau­czyć się
la­tać !
zos­ta­wić ten cho­ler­ny świat
jak ptak ...

przed ocza­mi ko­lor ślepca
nik­nie pokój
za­marłe ser­ce
i ten duszący smak
słod­ki krwi

ulga
już nic
już wiem

wol­ny jak ptak ... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 stycznia 2012, 10:24

bajka o tobie

opo­wiem ci bajkę
a może to praw­da ?
któż od­po­wie na to py­tanie ?
bo czyż słowa nie są po to
by ni­mi rzeczy­wis­tość cza­rować ?

opo­wiem ci bajkę o miłości
ko­medię z dra­matem przeplecioną
ta­kie zwyczaj­ne ludzkie dzieje
nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 stycznia 2012, 00:02

wiedziałem ...

skąd ten dziw­ny zapach
odurzającej nicości
ka­wy zmie­sza­nej z cykutą
słowa­mi trującej

w świecie czte­rech ścian
stłam­szo­nej wolności
drzwi sze­roko otwarte
za ni­mi ot­chłań nieskończona

co­raz mniej czuję
we mgle oparów trucizny
od­chodzę niepo­kojem duszy
złak­nionej czułości

wie­działem że odejdziesz
gdy znik­nie upiór przeszłości
a jed­nak czuję duszący
za­pach nicości 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 stycznia 2012, 20:43

szukanie siebie

szu­kasz świata
lep­sze­go niż ten tutaj
szu­kasz sensu
swej egzystencji
prze­mie­rzasz szlaki
które ktoś już przecierał
nie wiedząc gdzie koniec
gra­nica życia i śmierci

a gdy zda­jesz się dotykać
praw­dy ab­so­lutu
śmiech cię ogar­nia pusty
gdy uświada­miasz sobie
że cały ten trud
dro­ga szczy­tami usłana
była po to by zrozumieć
sa­mego siebie 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 stycznia 2012, 22:32

istnienie ?

spa­dałem w dół
bez dna studnia
krzyk umierał
nim zdążył się narodzić

nicość

ni­cość pogrążała mnie
w sza­lonym tempie
spa­dania bez końca
bez początku

lekkość

lek­kość nieby­tu
za­wie­szo­nego w próżni
i nagła myśl
py­tania o sens istnienia
dla niego samego 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 stycznia 2012, 16:03

cicho

po­wiedz
cicho tak
by nie słyszał nikt

co czujesz

gdy pta­ki śpiewają
wśród drzew szumu

gdy wiatr niesie
za­pach kwiatów polnych

gdy widzisz uśmiech
dziec­ka niewinny

powiedz
cicho tak
by nie słyszał nikt

z szyderców 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 24 stycznia 2012, 14:13

pytanie do nieba

spójrz niebo płacze
czer­wienią słońca purpurowe
wiat­ru szu­mem łka

dlacze­go ?

na noc­nym niebie
gwiaz­dy po­gasły
smut­kiem chmur zasłonięte

dlacze­go ?

nie wiesz ? 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 stycznia 2012, 18:34

noc na rynku

bla­dość policzków
czy pa­miętasz wczo­raj ?
snów psychodelia
ko­lorów tęcza
i ten śmiech
ma­kab­ry przedstawienie

z wieży mariackiej
hej­nał rozbrzmiewa

gwiazd pełne niebo
smak po­marańczy nęci
świeżej her­ba­ty za­pach niebiański
biały anioł zbrukany
ko­lora­mi czer­wieni paletą
krwi niewinnej

strzałą przeszy­te serce
ur­wa­ny trąbki dźwięk

posłuchaj kochanie
to pa­da deszcz
nie przej­muj się ko­lorem kropel
one znaczo­ne są cierpieniem
niebo płonących dusz

ileż ra­zy słuchałem
ut­wo­ru le­gendą podszytym

biała da­ma
wciąż stoi na swoim miejscu
po­pat­rz w jej oczy
smut­kiem ar­le­kina znaczone
dookoła śmiech

nagła przerwa
tyl­ko dźwięk ule­wy ją mąci 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 stycznia 2012, 00:00
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot