Adamo70, teksty z sierpnia 2013 roku

18 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

autorewers

kil­ka łez
kro­pel na szybie
gi­tary łkanie

pożółkłe zdjęcie

jeszcze raz
i jeszcze
me­lodia zaklęta
w auto­rewer­sie

kochasz ?

nie mów
nieważne ... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 31 sierpnia 2013, 11:52

krok

je­den mały krok
ja­kaś naiw­na wiara
że star­czy sił
by zro­bić go i skończyć ...

wiatr nikłym zapachem
budzi zmysły
jak opium oszałamia
nies­kończo­na doskonałość
dźwięk
sze­lest kroków ...

oni wiedzą
znają każdy jej krok
znów skują pasami
by nie ...

by nie uciekła na zawsze
ten jeden
mały krok ... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 sierpnia 2013, 18:14

tak bardzo ...

bez ciebie
świat umiera
bez ciebie
chłód przenika

kap­licą egzystencji

bez ciebie
nie ma świtu
wie­czne­go mroku
nie zmąci nic
bez ciebie

każde ok­na mają kraty

bez ciebie
na cmen­tarzu dni 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 sierpnia 2013, 10:13

anioł

de­likat­ny powiew
nikły zapach

na gra­nicy realności

wokół pustka
bez strachu

jesteś
wiem ... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 sierpnia 2013, 14:25

toast

wy­pij­my dzisiaj
co dane
niech odeb­ra­ne nie będzie
co nie dane
niech diab­li porwą
a my
wy­pij­my za dzień przeżyty
w blas­ku księżyca

bu­tel­ka niech krąży
nim dno swe pokaże
noc przeminie
budząc dzień kolejny
więc wy­pij­my za to by trwać
i być
a sen przyj­dzie ukojeniem
pros­totą myśli
nieub­ra­nych w słowa 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 sierpnia 2013, 10:25

bez sił

co­raz trudniej
pod­nieść się
być człowiekiem
tak prawdziwie
bez po­zy i fałszu

co­raz więcej
upadków na tej drodze
przez czas
krzyży przydrożnych
znaczących klęski
duszy skołatanej

a ze­gar wciąż odmierza
tą krótką chwilę
do nies­kończo­ności ... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 18 sierpnia 2013, 11:14

krwawe łzy

ja­kaś zadra
piekąca łza
kro­pel­ka krwi

kolce
w odurzającym zapachu
czar­nych róż

świt
życia kres
pocho­wani w kryptach
cze­kają zbawienia
mro­ku nocy
Lu­ny królestwa

ona kochała
miłość bez nadziei
odszedł
w bit­wie nieznanej
pi­sał że po­la są
usłane zbożem
w ko­lorze purpury

nie umarła
wciąż żyje w tęsknocie
pod­sy­cana zemstą
szu­ka go w zakamarkach
sa­mot­nych grobach
bez imion

spoj­rzyj na niebo
w blas­ku tar­czy króla nocy
sa­mot­ny kruk
to ona

kro­pel­ki krwi
na płat­kach czar­nych róż 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 sierpnia 2013, 10:47

miłostka

to tyl­ko gra
słowa
gesty
małe kłamstwa

uk­radzione pocałunki

spot­ka­nia na ulicy
muśnięcie rąk
ślad szmin­ki na szklance
mały gest

ta­kie nic

więc skąd żal ?

prze­cież to tylko
gra ... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 16 sierpnia 2013, 23:07

chłopiec

gdzie ko­niec szaleństwa
koniec
kul­tu krwi ?

mały chłopiec
chciał ba­wić się w żołnierzyków
wysłali go
w śro­dek pożogi
morza og­nia i śmierci

zab­rzmiały werble
sze­regiem do piekła !
mar­sz !
na chwałę je­go wy­sokości !
króla - ty­rana !

mały chłopiec
na strychu sta­rego domu
chciał się bawić
bawić

tyl­ko ba­wić ... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 sierpnia 2013, 08:20

sny

to ja
budzę się w mroku
świata ze szkła
wódki łyk
pa­piero­sa dym

po­zos­ta­je cisza

popatrz
ko­lorem krwi skażony
nieba błękit
sa­mot­ny krzyż
chwas­ta­mi zarośnięty
na nim ma dusza

odejdź !
og­nisty smoku
po­wiet­rze prze­siąknięta siarką
piekła przedsionek
spa­dam głębiej
co­raz głębiej

śniłem o dniach nieskończonych
bez ska­zy nocy
chłodu kryp­ty lat
przemijania
brodzenia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 12 sierpnia 2013, 19:36
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot