Adamo70, teksty z października 2015 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

wspomnienie

czy pa­miętasz ten ogród
pachniał róży czerwienią
zmie­szaną z ro­sy kroplami

stąpałaś po tra­wie zieleni

czy pa­miętasz to słońce
biegnące promieniem
za stóp twych umykaniem

niczym kwiatów królowa

czy pa­miętasz ser­ca drżenie
ra­dością wzmagane
do­tykiem ust gorących

słońca ref­lekto­rem oświetlona

czy pa­miętasz gra­nito­wy aniele
jak piękna była ona
której snu strzeżesz bez końca ? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 października 2015, 08:32

pytania do niej ...

czymże miłość ?
cier­pką cyt­ryną
czy ma­liny słodyczą ?
czymże miłość ?
cier­pieniem duszy
czy ser­ca roz­koszą ?
czymże miłość ?
świtaniem
czy dnia umiera­niem ?

czymże miłość ?
pytaniem
czy od­po­wie­dzią ? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 października 2015, 09:39

katorga duszy

zo­bacz świt
bla­do czer­woną poświatę
poczuj powiew
kojący ser­ce po śnie

czy wie­rzysz ?
czy trzy­ma cię w objęciach ?
ból i strach
bez lekarstwa

ko­lejną noc
ska­ziłeś bólem duszy
nieuleczal­nym lękiem
gasnących świec
tlących nadzieję na jutro

czy umiesz spoj­rzeć w lus­tro ?
a może już cię nie ma ?
widzisz odbicie
ni­cości ? 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 października 2015, 10:46

miłostka

szeptem
zagłuszyć chcesz gwar
co­raz szerzej
ot­wierasz oczy
by nie widzieć
łaknąc
słońca promienia

by noc
przeminęła

szepczesz
li­tanię za­pom­nianych słów 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 16 października 2015, 20:25

dziecięca wiara

zam­knij oczy
zo­bacz pod powiekami
skraw­ki życia
gdy świat zda­wał się
tak wiel­ki i piękny

zam­knij oczy
usłysz śmiech
i uwierz

w jut­ro ... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 1 października 2015, 20:10
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot