Adamo70, teksty z lutego 2014 roku

14 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

krótki list

w górę
jak ptak
zos­ta­wić życia ból

gdzieś
za­mykając drzwi dnia
zna­leźć spokój

czy wiesz ?

twych dłoni ciepło
kołysan­ka słów
pocałunek

ciepły podmuch
i krop­le wiosen­ne­go deszczu

tyl­ko to
niczym ptak 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 28 lutego 2014, 10:06

igraszka

dziękuję ci smoku
o płowych licach
płonących oczu
żarem się nie nasycam
w ka­zama­tach nieba
la­biryn­cie piekła
po­wiedź mnie donikąd
skąd nie wrócił żaden
ni­cością przyoblecz
za­pom­nienia kotarą
ok­ryj niczym welonem
obłud­nej niewin­ności znakiem
po­całuj bezkreśnie
lo­dowa­tych ust na­syć smakiem
bym wie­dział że kochasz
i śmier­telnie nienawidzisz
zrań mo­je serce
krop­la­mi z je­go krwi się nasyć
nim sko­nam u stóp twych
by jut­ro ożyć nocą
nieumarłych istnieniem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 lutego 2014, 19:29

piosenka nieoptymistyczna

sen
po­nury sen
jak życie
wciąż trwa
i trwa

zaśpiewaj piosenkę

szu­kam w kieszeni
os­tatnich drobnych
na łyk nieba

zaśpiewaj
ktoś zaklaszcze
in­ny pieniądz rzuci
pójdziemy za róg
do te­go sa­mego skle­pu od lat
ona uśmie­chnie się
i po­da wino
sied­miu mórz

stary
ile to już lat
ko­piemy grób
dla
dla naszych dusz

nieśmier­telnych dusz 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 lutego 2014, 22:35

miłość

uka­mieno­wać ją !
na potępienie !
zapomnieć
wy­zuć z godności
by nie wróciła !

ty­le gorzkiej nienawiści
słów jak zat­ru­te strzały
a ona jest
nieśmier­telna w swej istocie

nie wróci
bo nig­dy nie odeszła
otu­lona skrzydłami anioła
pro­mieniem świtu
blas­kiem księżyca
śpiewem ptaków
mrucze­niem ko­ta mrokiem
wciąż mówi

szep­tem wciąż mówi do nas ... 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 24 lutego 2014, 07:38

śmierć miłości

stos słów gorejących
przeklętej ciszy mróz

za­bij !

bez frazesów
zbędnych chwil zwątpienia

zrzuć ze skały !

tak pros­to ...

tak pros­to ? 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 lutego 2014, 22:06

czernią otulona, mrokiem skażona

ku­sisz jak grzech
czer­nią swej suk­ni mamisz
jak narkotyk
chciałbym więcej, więcej
do ut­ra­ty tchu
wpat­ruję się w oczu twych nicość

niczym grzech
ku­sisz w ot­chłań
wciąż słyszę ten szept : chodź
do mnie przyjdź

chodź ... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 lutego 2014, 17:46

miniatura o Tobie, świtem natchniona

nikły zapach
w pier­wszych słońca promieniach
budzi mnie świt
twoim lek­kim westchnieniem
przez sen uśmiechem

zat­rzy­many w kad­rze film 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 15 lutego 2014, 10:20

gdy w sercu ...jesteś

szep­tałaś mi nieraz
że nie jes­tem sam
ciepłem dłoni og­rze­wałaś ser­ce
swym uśmie­chem budziłaś słońce
gdy po szy­bie płynął deszcz

te­raz z ciszy łowię
twe­go głosu dźwięk
w krop­lach szu­kam od­bi­cia twarzy
by ko­lejną przet­rwać noc
i nie płakać
gdy świt zbudzi świat 

wiersz
zebrał 94 fiszki • 8 lutego 2014, 13:18

miniatura do anioła

słów pie­szczotą
do snu ukołysz mnie
tak cicho
szep­ta­niem
mej duszy utul łkanie 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 7 lutego 2014, 09:22

szeptanka

nie szep­taj
zbudzisz de­mony
anioły z ciszy
łowią wyz­na­nia
miłości słowa
ciepłem dłoni prze­kazuj
ser­ca uderze­niem
oczu wy­razem

nie szep­taj
pocałuj 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 6 lutego 2014, 00:39
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot