Adamo70, teksty z lutego 2013 roku

13 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

lampa

jes­tem lampą
oświet­lam mrok istnienia
ciepłych promieni
złocis­tym woalem

jam snów wspomożeniem
ni­cości mordercą
w mrocznych godzinach
cza­su bojaźni
słów szeptanych
dusz zabłąka­nych

ja nieba sięgam
niebies­kiej krainy granicy
ener­gie czerpiąc
z niena­wiści i miłości zrodzonych
piorunów groźnych

jes­tem lampą
dro­gi oświet­lam ziemskie
lecz zapatrzeni
w ja włas­ne­go jestestwa
gu­biąc sens jasności
w mro­ku zanurzeni

mnie nie widzicie
póki oczy ma­cie otwarte 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 lutego 2013, 20:28

duszy modlenie

złożone ręce
bez słów modlitwa
w ciszy nocy
ser­cem bicia

wpat­rzo­ny w gwiazdy
błagam o ...

nie
nie mogę tak prosić
tyl­ko wiarą
zna­leźć mogę ukojenie

wpat­rzo­ny w gwiazdy
szu­kam znaku
niczym niewier­ny Tomasz
że duszy cierpienie
znaj­dzie kres

a ty mnie poprowadzisz
na dru­gi brzeg ... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 lutego 2013, 00:44

błaganie o snu ukojenie

na krzyżu codzienności
me ser­ce kona
przy­bite gwoździami
wspom­nień rozstania
i snów
wspólnie niewyśnionych
w tra­gedii dusz
lo­su niewierności
szkarłat­nych łez serca
bez życia bijącego
w pus­tych oczach anioła
szu­kając ukojenia
w ka­mien­nych źrenicach
strażni­ka twej niewinności

ko­lej­nych dni
sza­ry pył odchodzi
w je­den zle­wając się smog
dusząc do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 lutego 2013, 12:16

dar

widziałeś świt ?
błysk supernowej
ma­leńkie dziecko
w ra­mionach matki
naj­piękniej­szy z darów

cichy płacz
miłości bez granic
jeszcze daleko
bru­tal­ny świat
wsłucha­na w ser­ca bicie
tej co kocha
za­sypia ufna

jeszcze nie nad­szedł dzień
niech trwa
ta chwi­la niepoznania
nim przyjdzie
i po­każe czym jest
świat walki
dob­ra ze złem

śpij
bo wciąż trwa
świt 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 lutego 2013, 20:54

błaganie

słowa­mi uciekam od świata
słowa­mi skażony­mi bólem
w stro­fy ubieram błaga­nia
z ni­cości duszy umarłej

bez ciebie

ust twych

po­ranków po­całun­ku pie­szczo­ty
ciepła dłoni czułych
uśmie­chu bar­wy tęczy
oczu ko­loru nadziei

ten chłód
ser­ca wyr­wa­nego ze snu
za­mykam tu 
li­tera po li­terze

dla jut­ra

bo wczo­raj
zos­ta­wiło zgliszcza 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2013, 20:41

tam ...

płynę Styk­sem
w ot­chłań swych lęków
ka­lej­doskop chwil
i twarzy

obłęd ! 
ma­jaki zmęczo­nego
umysłu

zgu­biłem obo­le ! 
czym zapłacę
ster­ni­kowi os­ta­teczności

wyrzu­cił mnie za burtę
tonę ! 
w nieumiejętności pływa­nia
gubię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lutego 2013, 16:50

pożegnanie

śpiewałaś mi
mówiłaś
szeptem
za­pachem po­ran­nej kawy

o miłości

ciepłem dłoni
dotykiem
zielo­nych oczu błyskiem
uśmiechem

bez słów

oglądam film
bez głosu
bo zbyt boli

to sen
niespokojny

jak co noc
pożegnanie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 lutego 2013, 17:18

ty­le słów niepotrzebnych
kro­pel łez wylanych
zra­nionych dusz cierpień
w imię tej co radość
w codzien­ność przyobleka 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 17 lutego 2013, 00:19

kwiaciarka

sprze­dawała kwiaty
na po­lu pełnym róż
w pro­mieniach słońca
wielo­bar­wnej tęczy
uśmie­chem ra­dość wlewała
ser­cu smut­kiem skażonemu

szept jak pieśń brzmiał
szu­mem de­likat­nych nut
niczym aria
z pros­tych up­le­ciona słów
miłości zranionej
nie znającej ukojenia

niczym zjawa
błysk zmęczo­nych snów
odeszła
zos­ta­wiając bukiet
i de­likat­ny za­pach róż 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 lutego 2013, 21:16

szeptanka

szep­czesz
de­likat­ne słowa

więc skąd ten ból
uk­ry­ty
między ni­mi ? 

jeszcze wczo­raj
była wie­czność
zbyt długo

szep­czesz
de­likat­ne słowa
a za ok­nem

za­pada zmie­rzch ... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 lutego 2013, 21:46
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot