Adamo70, teksty z listopada 2012 roku

13 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

nieistotny

wziął broń do ręki
przyłożył do skro­ni

żeg­naj świecie

to nic
chwi­lowy ból
później uko­jenie
zdradzo­nej duszy

ona zapłakała
a świat da­lej się kręci 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 listopada 2012, 20:05

banalne słowa

to kil­ka słów
ba­nal­nych
z ra­dości
miłością pod­szy­tych

i więcej nic
tyl­ko
ty i ja 

czer­wień
zachodzące­go słońca
szum fal
uśmiech naj­piękniej­szy

i więcej nic
tyl­ko
ty i ja 

za­padł zmrok
ciepłem twe­go ciała
za­pachem
jaśmi­nowej her­ba­ty

i więcej nic
a jed­nak
to wszystko 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 listopada 2012, 09:09

list duszy

na kar­tce mok­rej od łez
piszę list do ciebie
w blas­ku zachodzące­go słońca
szu­kam słów
duszy mej posłańców

co­raz więcej kropel
pus­ty pa­pier moczy

za­padł zmrok
długo­pis wy­padł z ręki
znów nie na­pisałem nic
jut­ro pójdę tam
by szep­ta­niem ból ukoić

mod­litwą z serca
wśród drzew dom twój skrywających 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 listopada 2012, 12:12

droga prawdy

pożądam tęczy
bru­nat­nosza­rym świtem
czołgam się
brak mi już sił
z za­marłym krzykiem

sa­mot­ny krzyż
na krańcu mo­jego ja
zroszo­ny krwią
niewin­nej ofiary
za mnie
mo­je życie zgubione

chciałbym zapłakać
nie mam łez
on cier­pienie oddał
ja robak
nie umiem uczuć okazać
wiarą umieram

po­każ mi
ka­mien­ny krąg naszych dłoni
obłud­nej radości
cier­pienia krzyżowania
ukaż mi to
bym poczuł smak
sa­mot­nej drogi
przez głazy nienawiści

na sto­sie potępienia
płonie mądrość bolesna
za od­da­li szloch niewin­ności dziecka
o deszcz
i tęczę na drugą stronę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 listopada 2012, 17:42

mrok

podążam mrokiem
w za­kaza­nej dzielnicy
w bra­mie śpi alkoholik
ofiara świata
czar­ny ko­cur u je­go stóp

podążam mrokiem
wśród roz­bi­tych latarni
umarłego świata
zam­kniętych kopalń
hut zamienionych
w mias­ta upiorów

podążam mrokiem
na krawędzi jaźni

pi­jak nie oddycha
kot prze­raźli­wie miauknął
śmier­cią dotknięty

mgła za­pada niczym kurtyna 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 22 listopada 2012, 18:00

miniatura (czas mija)

dni uciekają
jak­by co­raz szybciej
za mgłą oczu
zroszo­nych łzami
lecz w środ­ku burzy
ciepłym promieniem
og­rze­wasz me serce
szczęścia wspomnieniem 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 listopada 2012, 11:37

świat nieistnienia

to świat które­go nie ma 
przy­bite gwoździami
wieko trum­ny
w której pocho­wałem
swą duszę i ser­ce

prze­mykam jak duch
ciem­ny­mi uliczka­mi
wśród ruin życia
które­go nie było

jak śle­piec
z sze­roko otwartymi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 listopada 2012, 16:06

radość bycia

świat zamknięty
w naszych dłoniach
ra­dości by­cia ze sobą
miłości dwoj­ga serc

nie mów nic
niech pta­ki wyśpiewują
dzieje naszych dni
pośrod­ku parku
w je­sien­ne ko­lory
przyobleczonym

ciepłem naszych dłoni
og­rzej­my świat

naszej miłości 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 listopada 2012, 19:17

jak ?

jak zna­leźć miłość
roz­poznać jej znak
gdy w ser­cu wciąż tkwi ból
daw­no mi­nionych dni
cichy anioła szept
w bez­gwiez­dną noc

wczo­raj znów miałem sen
a w nim ona sprzed lat
i cicha wysepka
na wzburzo­nym oceanie
pros­te życie
odeb­ra­ne przez ok­rutny los

nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 listopada 2012, 22:26

jo ci przaja

co­raz słabiej ser­ce twe bije
na świat spoglądasz
zam­glo­nymi oczyma
za ok­nem dźwięk dzwonu
piel­grzy­mowa­nia czas odmierza

jeszcze raz spoglądasz
na słońce pyłem przesłonięte
os­tatkiem sił
szep­tem mod­litwę odmawiasz
by podziękować
te­mu co w niebie
ze dał ci żywo­ta dokonać
na tej ziemi ukochanej
węglem i stalą znaczonej

na Anioł Pański
dzwo­ny do kościoła wzywają
lecz ty już nie pójdziesz
os­tatnie wy­dałeś tchnienie
niech z miłością cię przyjmie
ta górnośląska ziemia
za te pros­te słowa

jo ci prza­ja ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 listopada 2012, 10:38
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot