Adamo70, teksty z grudnia 2014 roku

14 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

milczenie

cichym podmuchem
smut­ku tchnieniem
budzi się dzień

za ok­nem deszcz

i twój cień
w blas­ku umierających
świateł latarni 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 grudnia 2014, 10:36

miniatura (oczy Twoje)

po dru­giej stro­nie snów
wy­ciągam rękę
uśmie­chem wi­tając dzień
w oczach twych
widząc pro­mień słońca 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 grudnia 2014, 09:29

miniatura (o chwilach)

a ja chciałbym wrócić do tych chwil
które nig­dy się nie zdarzą
bo nim świt ot­warł swe oczy
noc ko­tarą słońce przesłoniła 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 grudnia 2014, 21:24

miniatura (kilka słów)

na­pisałem kil­ka słów
było w nich słońce
i krop­le deszczu
za­gubiona we wszechświecie
uli­ca bez nazwy

cichych kroków
nie słyszał nikt

na­pisałem kil­ka słów
o tęsknocie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 grudnia 2014, 06:15

Wilijo

szty­ry kercki
szty­ry tydnie
God­ne Świnta
przi­dom nie­chyb­nie
kris­baum sie jarzy
pier­ni­ki woniajom
a wszys­tkie bajtle
ło gyszyn­kach godajom
starzik ze starkom
makówki warzom
o ilość men­dli się wadzom
ma­tula lo­to jak pofyrtano
co­by Wi­lijo było udano
sprzon­to, iz­ba rychtuje
wy­puco­wane łok­na zaś pucuje
bo przeca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 grudnia 2014, 10:31

serca Betlejem

urodziłeś się w stajence
bo nikt dla Ciebie miej­sca nie miał
i wciąż błąkasz się ulicami
szu­kając schronienia

urodziłeś się by nieść radość
przez ga­wiedź odrzuconą
by na końcu na drze­wie zawisnąć
niczym zbrod­niarz najgorszy

urodziłeś się przed świtaniem
by gwiazdą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 grudnia 2014, 10:12

egzystencja

kil­ka chwil
niereal­ny błysk
uciekam
wciąż uciekam w noc
zbi­jając latarnie

ogłusza mnie cisza
ma­mi mrok

mo­je życie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 grudnia 2014, 12:03

szesnastego ...

dwa grudnie
de­kada między nimi
lecz krew wciąż ta sama
czer­wienią płynąca
i łzy tak sa­mo słone

dwa grudnie
ofiara­mi znaczone 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 grudnia 2014, 20:07

taki żarcik o deszczowym, niedzielnym poranku

kil­ka słówek
kil­ka nu­tek
ja­ki piękny świat
nie bój żaby
trochę laby
ka­wy dob­rej łyk
nie ma tamto
spać nie warto
spójrz za ok­no ...
kur­de to był chy­ba błąd ! 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 grudnia 2014, 10:51

cały czas jed­na myśl
gdzie te ideały, słowa i czy­ny
czy one tyl­ko kar­ta­mi są his­to­rii
a może to dusz naszych lament

(13.12 ro­ku pamiętnego) 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 grudnia 2014, 10:20
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot