Adamo70, teksty z grudnia 2012 roku

18 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

czy war­to grać z prze­ciw­ni­kiem, o którym wiemy że ma znaczo­ne kar­ty ? pew­nie od­po­wiedź brzmi "NIE" ...więc co zro­bić z tym cho­ler­nym lo­sem, opat­rznością czy jak to tam naz­wać ? odpuścić [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2012, 12:25

no­cy bezgwiezdna
ok­ryj mnie swym mrokiem
i pozwól zapomnieć

zielo­nych oczu blask ... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 grudnia 2012, 20:37

noc cicha, noc święta

co­raz więcej pus­tych miejsc
każdej no­cy grudniowej
i to jed­no pus­te od lat

wokół stołu we­soły gwar
a dla mnie cisza zapada
na pus­tym krześle
co dla zbłąka­nego wędrowca
siadasz w bieli swych szat

i trwa ta chwila
naszej in­tymnej wieczerzy
wi­gilii tych świąt najpiękniejszych

jeszcze uśmiech da­jesz w prezencie
ula­tuje ma­giczna chwila
spoglądam za okno
i nu­cić zaczy­nam
o no­cy cichej kolędę 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 grudnia 2012, 14:17

Wigilia

pier­wsza gwiaz­dka
śpiew kolęd
i słowa życzeń
niewypowiedzianych

ok­ruchy opłatka
jak dni minione
zdmuchnięte podmuchem
ot­warte­go okna
wspomnienie
i pus­te miej­sce przy stole

pat­rzę w niebo
myśl o tych co odeszli
nam świąt wesołych
a im spokój duszy 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 grudnia 2012, 22:02

dobranoc

dobranoc
kochan­ko me­go serca
śpij słodko
otu­lona kwiatów kobiercem
nie patrz
na łzy lecące bezwiednie

obudzisz się
w małym domku
skry­tym w og­rodzie marzeń
a bab­ka z uśmiechem
po­da ci śniadanie

a teraz
śpij beztrosko
mej duszy spełnienie
wsłuchując się w drzew szum
a nie mo­je ciche szlochanie

dobranoc
za ho­ryzon­tem cho­wa się słońce 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 grudnia 2012, 11:18

morderca

wziął pistolet

"ma­mo kocham cię"

i strzelił
pros­to w twarz
by zgasić
jej uśmiech

to ta­kie proste

"ma­mo dziękuję
te­raz wiem
jak zba­wić świat"

i poszedł
środ­kiem dnia
niszczyć zło 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 grudnia 2012, 19:55

jesteś ...

jes­teś snem
no­cy srebrzystej
płat­ka­mi śniegu
w świet­le la­tar­ni migających
radością
de­likat­nie łzy ocierającą
wios­ny świtem
w mro­zu godzinie

jes­teś aniołem
w dni sza­re przyobleczonym 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 grudnia 2012, 20:08

nostalgicznie

księżyc
ka­wałki snów
cienie
za­pom­nianych twarzy

i szum morza
na dzi­kiej plaży

po­zos­tał sen
i kil­ka marzeń
por­wa­nych przez fale

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 18 grudnia 2012, 21:48

miniatura (uśmiech Twój)

w żółta­wym blas­ku
ulicznych la­tar­ni
szu­kam cienia
twych skrzy­deł
by smu­tek mój na­kar­mić
wspom­nieniem
uśmie­chu bez skazy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 grudnia 2012, 00:04

święta blask

na świat przychodzisz
by um­rzeć
na krzyżu nienawiści
w miłość przyobleczony

obiecany

kolędę ktoś śpiewa
zza okiem światełek kolory
pot­raw zapach
dziecięcy śmiech
pre­zen­ta­mi wywołany

i tak mało nas
pa­mięta o Tobie
tak prawdziwie
widzi przez cały ten blichtr
złote­go cielca

obiecany
lecz czy wycze­kiwa­ny ? 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 grudnia 2012, 14:08
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot