Adamo70, ulubione teksty

1190 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Beznadzieja

Jak tu pus­to i cicho
to nie to co parę lat temu
przy­było pa­ru delikwentów
co myślą, że coś ni­by napisali
głupie fra­zesy,zry­pane berety
nie ma co poczytać
ani się wgłębić
w mądre tek­sty wyszukane
próbuję da­lej....nic nie idzie
o bo­ziu ...trze­ba i mnie
iść da­lej...nie wra­cać tu więcej.

ps.od nie-chcenia 

wiersz • 6 maja 2018, 21:16

Kropla nadziei...

To ko­lej­ny z tych błogich dni
wys­ka­kuję z łóżka
coż za piękny ranek
prze­ga­niam cicho mgłę
jes­tem ta­ka ciepła
kur­cze ...kocham tę planetę
mo­je ser­ce topnieje
ob­ra­cam się pośród gwiazd
mu­zy­ka jest wszędzie
raz ktoś gra na wiolonczeli
in­nym ra­zem wa­li w bębny
pat­rzę na zew­nat­rz ...w uniesieniu
ta­jem­niczo zni­ka os­tra czerwnień
kiedy noc połknie dzień
dopóki nad na­mi błyszczy tęcza
przyjdę do ciebie w snach
spadnę jak krop­la rosy
łagod­nie na twoją dłoń
cze­kaj mój miły a więc
...do wieczora.
Odtwórz  

wiersz • 6 maja 2018, 11:20

Myśli...

Myśli prze­la­tujące przez umysł
w chwi­li póżniej...zapomniane
czy złe czy dob­re czy co­kol­wiek warte
czy każde po­win­no być ważne, trwałe
z miłością oddane
oj ja wiem co to jest rozczarowanie
słowa w nad­mia­rze i brak słów
pus­te deklaracje...obietnice
och przes­tań świecie
zat­rzy­maj się na małą chwilę
usiądż blisko
wy­ma­luj w myśli je­go twarz
te chwilę zat­rzy­maj...dziś tu­li mnie muzyka
z jed­nej nut­ki na drugą wpadam
i spo­koj­nie zasypiam.

Odtwórz  

wiersz • 4 maja 2018, 18:04

Demony

Scho­wa­na w tobie
czuję twój ból
mo­je spełnienie
po­wo­li znika
prze­biera twoją twarz
i nic z ciebie nie zostało
upadłam głębiej niż myślałam
by wy­pić ciecz nienawiści
to­pię w to­bie samotność
spa­dam na tą drogę mi­liony razy
mierzę się z każdym demonem
byłam już w jas­ki­ni lwa
nie boję się łamać kości
więc daj mi piekło
al­bo weż moją duszę
od­dam wszys­tko aby ści­gać słońce
a kiedy już dotrę...zos­tanę na wieki
w ciepłych dłoniach kochanka
czas nie zacze­ka... te­raz to czuję.
Odtwórz  

wiersz • 3 maja 2018, 12:29

Zabawa

Po­ciągam za sznurki
będąc swoim bogiem
będąc swoją wiarą i nadzieją
ufam so­bie bezgranicznie
le­piej być mi tu...żywym
niż w niebie umarłym
zakręco­na ta miłość
co duszy mej nie ogrzewa
każde­go dnia gu­bię
coś po drodze
ba­wię się moim sercem
szlak złama­nych serc
w mej dłoni
ma­giczne ra­ny
to jest jak mała śmierć
za­gu­biona w czasie
w miłości przebraniu
prze­ci­nam mą duszę
i cicho odchodzę.

Odtwórz  

wiersz • 1 maja 2018, 19:23

Zakazana miłość...

Daj mi chodż na małą chwilę
aro­mat swo­jej skóry
daj mi po­wody bym cię nie wielbiła
daj mi swo­je ciało
bo gdy mnie dotykasz...prowokujesz
daj mi ug­ryżć za­kaza­ny owoc
ty mnie rozpalasz
wpro­wadzasz w ruch mo­je ciało
więc kochan­ku daj mi to wszystko
w za­mian dam ci taką rozkosz
o ja­kiej marzyłeś.
Odtwórz  

wiersz • 1 maja 2018, 11:39

* * *

Przemówiłam
po­wie­działa mi to cisza
nie is­tnieją słowa
kiedy ser­ce przemawia
palę się w tym ogniu
przez tą miłość do ciebie
w twoim głosie słyszę morze
które poz­wa­la mi śnić
jed­no uderze­nie serca
które zwą miłością
noc iluzji
budzę się zakochana
pływając bez objęć
od­bierz mi złość
i brak nadziei
od­bierz mi krzyk
brak zaufania
od­bierz mi noc
w której odeszłeś
od­bierz mi linę
która pa­li moją szyję
od­bierz mi zmartwienia
których unieśc nie mogę
od­bierz mi południa
kiedy się spotykaliśmy
od­bierz mi smak pożegnania. 

wiersz • 17 maja 2017, 18:49

* * *

Wyz­nałam swo­je grzechy tobie
i nie scho­wałam swo­jej winy
błogosławiony ten, który ma
występki odpuszczone
jam niewin­na dałam się ponieść
czy to umysł mi gnije
mar­twe zło...głos przemawia
dzi­siaj umrą wszyscy. 

wiersz • 9 maja 2017, 09:50

Pokusa

Mias­to już śpi
upa­dają mo­je plany
to noc bez miłości
łza spada
ko­lej­na ra­na się otwiera
byłeś moim ziem­ski rajem
grzeszyłam...nie przeczę
dob­ro czy zło...ig­no­ruję je
oh ta pokusa
dziś mo­ja głowa nie myśli
ku­si mnie
two­je ciało
bez sił
bez obrony
prze­wyższa mnie ta pokusa
więc chy­ba ...zgrzeszę
wy­bacz mi panie.
Odtwórz  

wiersz • 8 maja 2017, 09:07

* * *

Wra­cam do swej niewoli
za­bij cienie
daj mi światło
dry­fując wśród
twoich pocałunków
przyk­ryj mnie
swoimi sercem
pok­ryj mo­je sny ciepłem
mam ochotę krzyczeć
two­je us­ta skraść
wiąż mi ramiona
zos­taw w dłoniach
niewidzial­ne klucze
złapałam w pułapkę
czas
dzi­siaj od­daję ci 
połowę wspomnienia
dzi­siaj mo­je słone łzy
są łza­mi morza.

Odtwórz  

wiersz • 7 maja 2017, 11:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarna mamba