Adamo70, strona 108

1077 tekstów – auto­rem jest Ada­mo70.

[w klatce lęków]

zam­knięty w klat­ce swoich lęków
spęta­ny kaj­da­nami mrocznych uro­jeń
z niemym krzy­kiem za­marłym na us­tach
uciekasz w świat nar­ko­tyków

nie chcesz wra­cać bo tak bo­li
zos­tałbyś w tym pół życiu na zawsze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 października 2010, 10:38

[Śmieć (na wysypisku naszych dni ...)]

zam­glo­ny wzrok
chwiej­ny krok
w wózku skle­powym
cały do­bytek życia
w wewnętrznej kie­sze­ni
bu­tel­ka ja­bola
jak naj­cenniej­szy skarb chro­niona

od­rzu­ceni po­za na­wias
(naj­le­piej jak­by ich nie było)
błąkają się po śmiet­ni­kach
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 października 2010, 11:14

[Apokalipsa]

i nas­tał świt dnia szóste­go
kiedy to Stwórca ule­pił człowieka
oby nig­dy nie wstało słońce
ob­wie­szczające początek końca

w swej pysze człowiek mar­ny
sam bo­giem się ob­wieścił
i począł niszczyć wszys­tko co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 października 2010, 20:14

[erotyk]

jak wąż na drze­wie poz­na­nia
ku­sisz swy­mi oczy­ma i ust drga­niem
ra­miączka bluz­ki po­mału spa­dają
odsłaniając to co skry­wałaś
tak skrom­nie by się zdało
ręka­mi kon­tur znaczysz ciała
tak dos­ko­nałego bogów tworu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 października 2010, 09:03

[wojna]

pur­pu­rowy deszcz spadł z nieba
brodziłaś w rze­ce krwi
śmierć nie ro­biła żad­ne­go wrażenia
była przy­jaciółką z cud­nym uśmie­chem
więc chciałaś po­daro­wać ją in­nym
z dob­ro­ci ser­ca z ka­mienia
wypędzałaś życie z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 września 2010, 08:32

[gdy trzasną za tobą drzwi]

gdy trzasną za tobą drzwi
nie ob­ra­caj się
nie wal­cz z po­kusą pow­ro­tu
idź przed siebie kro­kiem pew­nym
gdy będzie chciał do­goni cię
i pójdziecie ra­zem za ho­ryzont

gdy trzasną za tobą drzwi
nie płacz
pozwól by niebo zro­biło to za ciebie
nie szlochaj
drze­wa swym szu­mem to zro­bią
nie wspo­minaj
na to przyj­dzie jeszcze czas 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 września 2010, 08:48

[euforia]

sze­lest suk­ni
de­likat­ny pod­much wiat­ru
za­pach jaśmi­nu
za­gubione wspom­nienia
gdzieś
gdzie nig­dy nie byłem
po­daj mi rękę
pójdę
bez lęku
on od­szedł
zos­tała eufo­ria

i pustka 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 września 2010, 12:56
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot