Adamo70, myśli

60 tekstów (myśli) – auto­rem jest Ada­mo70.

frel­kom wiel­gim i tym małym, szczynścio, zdro­wio, chopów pszo­nio, dyc­ko gel­du, kiecek w szran­ku i trze­wików ku­pa w an­try­ju ;)

8 mar­ca 2016 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 marca 2016, 10:30

miłość ? a czy ona da­leka jest od niena­wiści ? tak wiem, mówisz że kochasz, ale w ta­kim ra­zie i niena­widzić pot­ra­fisz, więc czy kochasz ? miłość to mor­derca przy­jaźni ...przez poetów [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 lipca 2015, 20:12

chciałbym mieć ty­le wiary
by z ocza­mi wzniesiony­mi ku górze
po kruchym stąpać lodzie
niczym moście łączącym dwa brzegi 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 maja 2015, 21:09

życie to chaos, a gdy wyłoniła się by na­dać mu kieru­nek, pochłoną ją chaos, którym jest mo­je życie, mo­je uczu­cia, mo­je wy­bory lub ich brak ... 

myśl • 29 marca 2015, 20:07

wszys­tkim jaw­nie i skry­to kochającym, nieko­mer­cyjne­go, szcze­rego i gorącem ser­ca og­rza­nego dnia św.Wa­len­te­go ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 lutego 2015, 08:41

życie to sen z które­go się kiedyś obudzi­my i wte­dy zaczniemy żyć nap­rawdę ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 lutego 2015, 21:48

po­mil­czmy ...
bo słowa są jak pył, ula­tują by zamilknąć
przy­tul mnie ...
og­rzej ser­ce i pozwól płakać 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 stycznia 2015, 21:27

był dzień gdy świat wy­piękniał niczym niebo po deszczu prze­cięte ko­lora­mi tęczy, a po­tem przyszedł po­ranek dzień pier­wszy i ...gi­gan­tyczny kac mo­ral­ny, zdro­wot­ny i ka­sowy, po­tem nas­tał dzień dru­gi i trze­ci z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 grudnia 2014, 07:24

a mnie jest tak żal
tych chwil na zaw­sze straconych
gdy nu­ciłaś tą piosenkę
a świat spo­wijała mgła 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 listopada 2014, 22:10

na uli­cy spot­kałem człowieka, uśmie­chną się, dał czer­woną różę i zniknął ...ale róża nie zas­chła, wciąż kraśnieje czer­wienią, mi­mo lat, wle­wając w ser­ce ra­dość i nadzieję w chwi­lach zwątpienia i pew­ność, że to nie była ima­ginac­ja, on był i kiedyś spot­kam go znów ..przyjaciela 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 listopada 2014, 08:04
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot