Adamo70, teksty z września 2014 roku

20 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

odejście

posłuchaj
dzwony
czy­jeś um­knęło życie
za ścianą
bez skargi

posłuchaj
stłumiony szloch
i cisza

na­rodzi­ny i śmierć
po­za nimi
kil­ka chwil

posłuchaj
umilkły dzwony
gdzieś tam
ot­warły się wrota

wieczności 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 września 2014, 12:58

nie bajka ...

chcesz
opo­wiem ci bajeczkę
nie będzie w niej królewny
ni króle­wicza na białym koniu
tyl­ko dwo­je zwykłych ludzi
co życie wieść nor­malne chcieli

świ­tem ich miłość się zrodziła
umarła nim połud­nie minęło
świs­tem bomb
pod­muchem ognistym
przed­sion­kiem piekła odeszła

chcesz
opo­wiem ci bajeczkę

nie chcesz ? 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 września 2014, 20:19

reality show

zag­raj ze śmiercią
w pokera
cóż to będzie za zabawa
ona nicze­go nie obieca
ni świtem
ni nocą
re­guł też przestrzegać
nie zamierza
lecz prze­cież to tyl­ko smaczku
grze nada
zag­raj ze śmiercią
w pokera
ku uciesze
te­lewi­zyj­nej gawiedzi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 września 2014, 18:57

jej imię

pat­rzę przez pręty krat
nie, to nie więzienie
lecz pus­tka czte­rech ścian
wie­czny mrok

uk­ry­wam po­między strofami
imię, najdoskonalsze
nieopi­sane słów ubogością
mil­cze­niem białej stronicy

znałem ją
tak mi się przy­naj­mniej wydaje
tak krótko, lecz i długo zarazem
bez końca
w milczeniu
w dźwięku rozbitego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 22 września 2014, 21:47

gdy noc światem zaczyna władać ...

posłuchaj
jak ciszą
dzień z nocą się spotyka
poczuj
chłod­ny po­całunek
pa­ni mroku

otwórz oczy
i tak śnij

popatrz
jak świat zamiera
poświatą la­tar­ni oświetlany
szyb­kim krokiem
spóźnione­go kochanka

śnij dalej
oczu nie zamykaj

krop­la­mi łez
napój swą duszę spragnioną
i zam­knij oczy
niech ob­ra­zy pochłonie mrok
by pustką
nie mąciły spokoju

śpij
otu­lona kołdrą z gwiazd
a ja wpat­rzo­ny w sta­re zdjęcie
na­sycę mą duszę
wspom­nień okruchami 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 20 września 2014, 09:56

miłości ironia

jak ja kocham
ten stan niepewności
słod­ki lęk
czy jut­ro jeszcze będzie nasze
jak ja kocham
te chwi­le zwątpienia
czy wieczorem
nie zas­tanę drzwi zamkniętych

więc jeśli kochasz
nie mów mi o tym wcale
nie wiedź przed ołtarz
by tak powiedzieć
nie zdzieraj kurtyny
ciche­go lęku
każące­go ser­cu trwać
w mro­ku niespełnienia 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 września 2014, 14:27

tam ...

gdy zgasną światła gwiazd
co za ni­mi jest ?
miłość czy nienawiść
pus­tka czy
po­le pełne róż ?
nie pytaj
nim płynie czas
i jas­ne pun­kty na niebie
kochaj
kochaj
póki noc 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 18 września 2014, 18:43

zapomnienie

więc cicho
zam­knij­my te drzwi
za ni­mi
tyl­ko mrok
nie py­taj
jak było gdy ...
to za nami
za drzwiami
z których klucz
rzu­cimy do rzeki
by nie ot­warł ich już
nikt ... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 16 września 2014, 21:13

kilka strof

zgu­biłem się
za ro­giem dnia i nocy
gdy świt za­palił pier­wszy promień
nie wiedziałem
dokąd pójść

smu­tek duszy

kil­ka łyków zapomnienia
szarą mgłą się okrywam
już nic nie chcę
prag­nień żadnych

bo za późno

ok­ruchy chleba
niczym skraw­ki tych dni
i cisza

to nic
nikt łez nie uroni
to nic ... 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 14 września 2014, 10:03

bo nie znam dnia, ni godziny ...

za­pal światło
na mym domu
gdy już odejść
przyj­dzie mi czas
za­pal małą
oliwną lampkę
bym nie zgu­bił drogi

za­pal światło
i cza­sem wspomnij
szep­nij słówko
w mej obronie
bo cza­sami zły bywałem
pew­nie jeszcze mi się zdarzy
zbłądzić w gniewie

za­pal światło
mi­got­li­wy płomyk nadziei
nie za­pom­nij przyjaciółko
o tych chwi­lach które były
no i jeszcze się przydarzą
nim się czas dopełni

nie zapomnij
już te­raz cię proszę o to 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 września 2014, 09:47
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot