Adamo70, teksty z września 2012 roku

20 tekstów z września 2012 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

melancholia

blas­ki i cienie
słów zapomnienie
twarze nieznane
ludzi poznanych
po rze­ce wspomnień
płynę łupiną
gdzie czas nie był
zgry­zoty przyczyną

wyb­lakłe zdjęcia
film czar­no biały
da­ty i miejsca
zmie­sza­ne ze sobą
słowa na kartkach
w stro­fy ułożone
dla ko­go nie wiem
to chwi­le ulotne
po­rywów serca
czułe westchnienia

na sto­le słoik dżemu
z głośników
sen o Vic­to­rii płynie
za ok­nem mrok zapada
nie za­palę światła
ma­lino­wym smakiem
łzy oszukam

po szy­bie popłynęła
pier­wsza deszczu kropla 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 30 września 2012, 10:54

hejnał

ścis­kam w dłoni
nicość
pus­te słowa
i ges­ty bez pokrycia
dni szare
które zda­wały się wszystkim
radością
i pla­nami na zawsze

aż do bólu
co­raz moc­niej ścis­kam palce
krop­le krwi
spa­dają na ziemię
te­go miejsca
w in­nym czasie

wte­dy też brzmiał hejnał
morze głów spoj­rzało na wieżę
a ja widziałem tyl­ko twoją twarz
oczu blask
i więcej nic ... 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 września 2012, 13:44

ostatni seans

puść mi 
puść os­tatni raz
me­lod­ra­mat sprzed lat
obetrę łzę wzrusze­nia i pójdę
by pa­miętać jak to było
nim na ek­ra­nie po­jawił się na­pis

ko­niec ... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 26 września 2012, 20:58

ulecieć

na chwilę
wzbić się
na skrzydłach

poczuć radość
uśmiech

po­daj mi rękę
ciepło

już nic
spokój duszy
ser­ce zwal­nia bieg

bez lęku
bez koszmarów
bez łez 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 września 2012, 10:44

lęk

praw­da jest daleko
za ro­giem twe­go domu
lecz nie chcesz z niego wyjść
by poz­nać świat ja­kim jest
nie z ek­ra­nu telewizora
rek­la­mami trującym duszę

szczel­nie zam­knięte okna
by nie prze­niknął krzyk bólu
azyl czte­rech ścian
za­lany światłem moc­nych żarówek
za­bijających cienie
strachu gra­niczące­go z obłędem

dzwo­nek do drzwi
za­mierasz w niemym krzyku
na­tar­czy­wy dźwięk nie chce zamilknąć
już wiesz
nagłe od­prężenie ogar­nia ciało
z uśmie­chem po­ciągasz za spust 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 września 2012, 16:54

kilka słów o miłości

pi­sałaś o miłości
nikt nie pot­ra­fił jak ty
na­wet banał
ubierałaś w poez­ji aksamit

czytaliśmy
nie ro­zumiejąc nic

ból i rozpacz
no­ce z flaszką sam na sam
kil­ka gramów
ulot­ne­go szczęścia

ja­kiś blok na środ­ku osiedla
ktoś wte­dy krzyknął
biały anioł
na tle wie­czor­ne­go nieba

...

kil­ka kar­tek i słów parę
o miłości

nikt nie pot­ra­fił
jak ty 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 września 2012, 21:46

kolory jesieni

je­sien­ny chłód
przy­niósł wiatr
kil­ka kro­pel deszczu
jak­by łez
za mi­nionym latem

lecz nie smuć się
daj opleść
ba­biego lata
ni­cią delikatną

w parku
ko­lorem liści zabarwionym
nim biel zimy
wszys­tko przykryje
siądź na ławce
i ciesz się ciepłymi

je­sieni barwami 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 września 2012, 11:17

kap, kap mała łezka
nie, nie smutna
lecz wzruszona
kiedy pan pa­nią prosi
a ona tak odpowiada 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 15 września 2012, 09:27

sen sieroty

uciekłaś w świat magii
baśni up­le­cionych z marzeń
wróżek o białych skrzydłach
niosących miłości okruszki

popłynęłaś po rzece
o krys­ta­licznie czys­tej wodzie
ku og­ro­dom pełnym spokoju
za­pachem kwiatów przesiąkniętych

po­biegłaś po mlecznej drodze
up­le­cionej z gwiazd błyszczących
ku światom pełnym radości
gdzie mrok strachu nie przynosi

uciekłaś w świat magii
z miej­sca które jest twym domem
pachnącym ste­rylną czystością
lecz brak w nim miłości 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 września 2012, 11:43

za­pach kawy
cichy szept

to tyl­ko sen
o nies­pełnionej miłości 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 12 września 2012, 11:02
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot