Adamo70, teksty ze stycznia 2013 roku

13 tekstów ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

szeptanie

cicho szepczę
by świata nie zbudzić
w naj­ciem­niej­szą
no­cy godzinę
słowa które są życiem
i ko­naniem zarazem

już świt się zbliża
mro­ku morderca
bledną gwiazdy
udręczo­nej duszy drogowskazy
szu­kam dlań kryjówki
w ka­takum­bach czasu
by wyt­chnienia doznała
nim czer­ni swym aksamitem
noc świat okryje

w poświacie księżyca
se­renadę cichut­ko śpiewam
od­po­wiada mi no­cy cisza 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 stycznia 2013, 20:34

igraszka losu

szu­kam słów
w ciszy wszechświata
tych zagubionych
w życia gonitwie
zdradzo­nych przysiąg
obiet­nic zapomnianych

spy­tasz mnie dlaczego
duszę swą umartwiam
ser­cu ból za­dając
oglądam zdjęcia pożółkłe
próbując przy­pom­nieć sobie
ko­lor oczu roześmianych

co minęło nie wróci
nie war­to żałować chwil minionych
tyl­ko jed­no py­tanie
wciąż pow­ra­ca nocami
czy to kocham wte­dy powiedziane
było prawdą
czy ko­lejną lo­su igraszką 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 stycznia 2013, 14:00

wczoraj

pajęczą nicią
czas osnuty
ze skrawków chwil
życie składam
w za­kamar­kach pamięci
szu­kam twarzy
i słów nieg­dyś najważniejszych
zaklętych w kamieniach
mil­czących aniołów
na ma­leńkim cmentarzu
wśród drzew schowanych

bla­dy świt
kil­ka płatków śniegu
i cisza
wczo­raj­sze­go dnia 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 stycznia 2013, 11:50

loch

zra­nionej duszy
skowyt
jak zbi­tego psa
do łańcucha przykutego

w lochu
wieży codzienności
twym cieniem znaczonego
dławiący szloch

krzyczę
lecz nie słucha nikt
ktoś odszedł
stu­kotem pod­ku­tych butów
w wyobraźni
umierające­go serca

nie ma nic

tyl­ko wil­goć ścian
słonych łez
i kil­ka słów
skle­conych naprędce
nim słońce zgasło

wraz z twy­mi oczami 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 stycznia 2013, 10:47

bezcieleśni

podążam mrokiem
szla­kiem duchów
ludzkiego odchodzenia
his­to­rii śla­dami
szu­kając odpowiedzi
py­tań niewypowiedzianych
w ser­cu skrywanych
słabości chwilami

anioły z kamienia
z twarza­mi spokojnymi
strażni­cy dusz
pod ni­mi leżących
ręka­mi wska­zują bez­kres­ne niebo
niczym wyrocznię
os­ta­teczną w odpowiedzi
w słowach i milczeniu
dla żyjących niepojętych

oni wiedzą
w śnie wie­cznym zanurzeni
więc kroczę wśród
mo­gił zapomnianych
by zna­leźć odpowiedzi
we mgle świt skrywającej
i tych co odeszli
lecz są tu­taj zarazem 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 19 stycznia 2013, 12:12

wolność

po­ciem­niało niebo
przy­gasł słońca blask
na roz­sta­ju dróg krzyż
zapłakał krwa­wymi łzami

tak dużo zła

ścieżką donikąd
podążamy co dnia wyklęci
złak­nieni ofiary życia
sycąc swój ból ich strachem
po­niżenie siłą trwania
nar­ko­tycznej ułudy

jak sma­kuje kar­ma­zyn

to ty­ko gra
stawką świt jutra
krótka chwi­la wolności
bez­kres­na swo­boda lotu
w blas­ku pierwszych
pro­mieni słońca 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 17 stycznia 2013, 18:55

chciałbym zna­leźć miej­sce, gdzie mógłbym złożyć kwiaty, czar­ne róże pa­mięci dni, które umarły nim za ho­ryzon­tem zbudził się świt ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 stycznia 2013, 19:23

stos

widzisz łunę ?

py­tasz czyj to dom ...

to nie budynek
ale stos
na którym kona
ser­ce
odar­te z miłości

nie mów
słowa pot­ra­fią boleć
bar­dziej niż
języ­ki ognia
niech odejdzie

w ciszy

tak jak kochało
bez
zbędnych słów 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 14 stycznia 2013, 23:10

taniec

włącz płytę
sprzed lat
niech popłyną nuty
i wspomnienia
pros­tej melodii
i słów o miłości

za oknem
nieśmiało budzi się świt
po­daj mi rękę
za­tańczmy os­tatni raz
nim przeminie
tej no­cy czas

mil­knie muzyka
na środ­ku po­koju wi­ruję sam
minęła chwila
tych kil­ku lat
gdy świat pachniał
de­likatną nutą
naszej miłości 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 13 stycznia 2013, 13:18

absolut

ser­ca uderzeniem
mro­ku szelestem
w księżyca poświacie
suk­ni czerwieni
wśród nas
niepoz­na­na kroczy
by za­dać ból
i roz­kosz zarazem
śmier­ci i życia
poz­na­nie ostateczności
niesie w darze

i wciąż samotna
jak owi
co jej prawdę poznali
mro­ku pożądaniem
ogar­nia noc
za­pachem orchidei
czer­nią swą doskonałej

w opa­rach świtu
ucieka w chłód krypty
niem czer­wień włosów
pro­mień słońca
w płomień piekła zamieni 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 11 stycznia 2013, 23:19
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot