Adamo70, teksty ze stycznia 2011 roku

25 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

za mgłą

za mgłą
czer­wo­na poświata
dlacze­go ?

czar­ny kruk
wieść niosący
ku­si grzech
pier­wo­rod­na siła
podąż za cieniem
on wzy­wa cię
byś niósł no­winę o końcu
w blas­ku czar­nej nocy
bez świtu

dob­ro i zło
w wie­cznej walce
i ty
nieis­totny pył
kurz
na szachow­ni­cy królestw
gdzie w pu­li jest
wie­czne panowanie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 stycznia 2011, 19:16

absolut

po­całunek
krwa­wy ślad
zim­no
akt spełnienia
i śmierć
wy­ważone drzwi poz­na­nia
ab­so­lut zła i dob­ra
sca­lone­go
w jes­tes­twie or­gazmu
spazm
i pus­tka

krop­la krwi
na białej pościeli 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 stycznia 2011, 09:49

miłość

miłość to niebo
skrzy­deł dodaje
by wznieść się do raju

miłość to piekło
z po­wiet­rzem gorącym jak lawa
dusząca każdym oddechem

miłość to radość
lecz smu­tek zarazem
mrok i jas­ność dnia

miłość
już nie chcę
bez niej żyć 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 29 stycznia 2011, 11:01

nie jesteś sama

nie jes­teś sama
i nig­dy nie będziesz
a ja
po­zos­ta­nie pustka
i samotność
cisza nocy
bez ciepła twe­go ciała

po­zos­ta­nie tyl­ko miłość
i gwiazdy
w po­godną noc
którym szepcę
że tak bardzo
tęsknię

wiem
po­dajesz mu dłoń
i idziesz ku przeznaczeniu
mo­ja dłoń
do­tyka pustki 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 stycznia 2011, 15:51

wiesz ?

wiesz ?

zgasło słońce

na niebie moich snów

za­padła ciemność

bez źre­nic zielo­nych oczu

nie ma nic

pustka

i chłód

ser­ce zamarło

wiesz ? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 stycznia 2011, 16:14

żyłeś jak chciałeś (przyjacielu ...)

żyłeś tak jak chciałeś
na ciągłym rau­szu
nieraz py­tałem dlacze­go ? 
mówiłeś wte­dy
że gwiazd chcesz dot­knąć
ule­cieć w górę
poszy­bować jak ptak
nieraz się z Tobą spierałem
że prędzej za­pukasz do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 stycznia 2011, 19:52

kiedyś
za mgłą świtu
spot­kałem anioła

wiąż wracam
na pustą kładkę
pat­rząc
w zas­nutą taflę jeziora 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 stycznia 2011, 15:40

z zaświatów myśli
przez por­tal jaźni

na wiatr mówię
do ciebie

mgła opada
noc i dzień
płynący czas 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 stycznia 2011, 00:19

pokój

roz­sy­pany cukier
kryształki słod­kich chwil
niepotrzebne
zmie­sza­ne z kurzem dni
po­wiet­rze zatęchłe
ok­na za­bite deskami
kiedyś
nieważne dni

chciałbym tam wejść
prze­wiet­rzyć
poczuć drgnienie serca

a jed­nak
boję się zer­wać plombę z drzwi
nie jes­tem pewny
czy ból
nie będzie zbyt mocny 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 stycznia 2011, 13:15

jestem cieniem ...

jes­tem tu 
a jed­nak ...
nie ma mnie
...bez Ciebie

jes­tem cieniem
gdy zgaśnie światło
zniknę

jes­tem tu 
proszę
nie gaś światła 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 stycznia 2011, 22:14
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot