Adamo70, teksty z sierpnia 2014 roku

14 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

prawdziwa miłość

miłość to droga
dro­ga przez ciernie
i tych kil­ka chwil
ra­dości bycia
miłość to ustępstwa
i wiel­ka siła
zwątpić nie pozwalająca

mówisz że nie ro­zumiesz
te­raz wiem
stąd ta pus­tka w tym pokoju
bo choć jesteś
sa­mot­ność mą towarzyszką 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 31 sierpnia 2014, 10:23

kruche życie

nie puszczaj
nie puszczaj mej ręki
póki świt
i pier­wszy słońca promień

niczym motyl
tak krucha
delikatna
pod­muchem wiatru
porwana

....................

prze­minął świt
i dzień
nas­tała noc bez gwiazd
nim zdążyłem szepnąć

tak ... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 sierpnia 2014, 11:32

pamiętanie

zo­baczyłem nic
gdy odeszłaś
po­zos­ta­wiając świat
pełen nadziei
uto­pionej w nicości
a bi­cie serca
stało się zegarem
od­mie­rzającym czas
ku wieczności

nie skarżę się
tyl­ko spoglądam w niebo
niemym pytaniem
dlacze­go ? 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 27 sierpnia 2014, 09:05

cisza

tak mało
tak cicho

tyl­ko deszczu szum

tak dawno
już nic

tyl­ko tych parę róż

znów przyjdę jutro
może zaświeci słońce

i osuszy łzy 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 sierpnia 2014, 11:22

frywolna miniaturka

na­pisałem cię wersami
by roz­bierać je nocami
każdy słow­ny zakamarek
scho­wałem pod powiekami
by w godzi­ny bezsenne
pieścić zmysły literami 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 24 sierpnia 2014, 13:30

dziecka wiara

cegła za cegłą
co­raz wyżej i wyżej
by słońce przesłonić
mro­kiem depresji
kuląc się w kącie
ścis­kając w ręku płat­ki róż
jak czer­wo­ne krop­le
ka­towa­nej miłości
szep­tem wołasz wróżki
wierząc wciąż w cza­ry
mogące zniszczyć ten mur 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 22 sierpnia 2014, 11:41

ślady

mor­ską bryzą
twarz obmywam
krzy­kiem mew
myśli zagłuszam
śla­dem stóp
od­bi­tych na piasku
podążam za horyzont
gdzie ucieczka
nies­pełnionym jest
pragnieniem 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 21 sierpnia 2014, 07:14

starziki

star­ka i starzik
sied­li wed­le kachloka
łona jak co wieczór
cwi­ter poczła sztrikować
łon swe oczy zmen­czo­ne zawar

zaś był na przodku
kaj te­la lot fedrowoł
ko­le niego Zeflik
z kam­ratów najlepszy
wte­rego Pon­boczek dow­no już zabroł
trocha da­lij ta­ki mały karlus
Pyter [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 sierpnia 2014, 06:24

Hajduki

ta czor­no hołda
zaćmiono klara
te sa­me fa­milo­ki łod stu lot
za­war­te werki
cho­by za­pom­niane cmentorze
kaj duchy go­dajom ''Glück auf!''

to je mój hajmat
wte­remu pszaja
ni­kaj nie wy­jada stond
a gdy Pon­boczek rzyk­nie ''Już czas !''
tu­tej ob­ru­ca sie w proch 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 sierpnia 2014, 06:59

wysznupane z hasioka mego życia ;)

przed na­mi szu­miały fale
słońce czer­wienią już zachodziło
cieniem umierał dzień
na opus­toszałej plaży

za­pat­rze­ni w niknący horyzont
szu­kaliśmy dłoni swych dotyku
wciąż łapiąc chłod­ny piasek
niczym mur dzielący dwa światy

odeszły dni miłością gorące
szept daw­no por­wała wie­czor­na bryza
nie ma już nas na pus­tej plaży
tyl­ko fa­le wciąż swoją śpiewają serenadę 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 18 sierpnia 2014, 11:31
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot