Adamo70, teksty z sierpnia 2011 roku

23 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

pociag

za drzwiami pustki
sa­mot­ności
w przedziale po­ciągu donikąd
uciekam
przed sa­mym sobą
nie wiem dokąd
gdzieś tam za nocą
jes­teś ty
niez­na­joma o zielo­nych oczach
wyśniona
zrodzo­na z roz­paczy pragnień
miłości bez skazy

za drzwiami
da­leko stąd ... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 31 sierpnia 2011, 20:54

to było i jest

krwa­wy ślad
ry­sa na lustrze
nie pa­miętam kiedy
tyl­ko ko­lor kropel
szkarłat­nej czerwieni
szloch
dlacze­go nie wiem

pos­tać w płaszczu
czar­nym jak noc
przy­wołuje mnie bym podążył
za nią
nie chcę
wal­czę ze sobą
on się śmieje bo wie
że zro­bię to
pójdę za nim
jak ow­ca na rzeź
by umrzeć
i żyć
w mro­kach krypty
na granicy
gdzie śmierć mówi dobranoc
bla­dym świtem

to było
i jest
będzie przez wieki
w półśnie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 sierpnia 2011, 21:06

tęsknię ...

sen
ok­rutny sen
zo­baczyłem nicość
pod swy­mi powiekami
zimno
i ciszę
zrodzo­ne przed wiekami
ulot­ność chwili

szelest
do drzwi pukanie
wiem
za ni­mi nie ma nikogo
tyl­ko mo­je marzenia
i piękny świt
gdzieś we wszechświecie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 sierpnia 2011, 11:06

***

powiedz
al­bo nie 
szep­nij le­piej
że jesteś
i tak zostanie
póki życie
proszę nie mów głośniej
by nie uk­radł nam
tych słów nikt
by trwało
aż po kres dni ...

kocha­nie cze­mu milczysz
skąd łzy ? 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 sierpnia 2011, 05:44

koniec

krzyk me­wy prze­cina ciszę
jak­by wiedziała
czuła je­go wiel­ki smutek
ziaren­ka piasku
ob­my­wane przez fale

za horyzontem
nie zo­baczy już świtu
ktoś krzyknął
morze nab­rało bar­wy krwi

zos­tała miłość
i sny
os­tatkiem sił szepnął jej imię 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 sierpnia 2011, 00:06

oddech

czasami
wzrok mnie zawodzi
widzę cień
w ciemności
i choć noc mą przyjaciółką
i ona smut­ku nie osłodzi

wiem
to się nie zdarzyło
gdzieś w kos­mo­sie myśli
słod­ki za­pach ust
i słony smak twe­go ciała

mi­jają chwile
tra­cone bezpowrotnie
nie chcę ich
bo nie są tobą
twoim oddechem 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 sierpnia 2011, 08:28

bajka o kłamstwie

w mieście zaraza
otoczy­li je kordonem
wy­pali­li koło
strze­lają do niepokornych
nikt
nie może wyjść stąd żywy

po­lity­cy się spierają
le­karze coś o szcze­pion­ce mówią
a tutaj
sąsiada pochowali
mówią że był sta­ry i słaby
bar­dziej podatny
na zarazę

przy­jechała komisja
w białych ub­ra­niach i hełmach
śmiesznie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 sierpnia 2011, 09:15

bajka o złej miłości

spłynęły rynsztokiem
słowa tak gład­ko mówione
ścieki kłamstw
obłud­nych wyznań
i słowo kocham
jak przek­leństwo krzyczane

jak rze­ka brudów
krwi z po­la walki
popłynęła ma dusza zapluta
ra­dość two­ja mo­jej klęski
me ser­ce miast krwi
jad pompuje
wstrzyk­nięta twoim pocałunkiem

jak me­duza wzro­kiem w kamień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 sierpnia 2011, 16:20

dzień ...

fuck me !!!
krzyczę na całe gardło
nie chcę
żyć bez krwa­wej mery
ab­sty­nen­cja
za­bija mi dni
sa­mot­nością w tłumie

smu­tek i radość
miłość i nienawiść
piekło na ziemi
fuck me !!!

noc i pus­tych flaszek brzdęk
pustka
ko­lej­ny dzień wegetacji 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 sierpnia 2011, 12:22

smak dnia

krwa­wy szlak moich dni
przek­rwione oczy
ur­wa­ny film
wczo­raj która zlało się z dzisiaj
piep­rzo­ny kac

ko­lej­na daw­ka złudzeń
wi­zyta w izbie
bliz­ny zra­nionej duszy
i ty
śmiejąca się z upadku
od­chodząc w dal

smętne nuty
i zno­wu flaszka po­kazu­je dno
dzi­siaj jes­tem w domu
nie zwi­nie mnie patrol
cho­ler­na noc
we włas­nym łóżku
i ty śmiejąca się z upadku
w moim cho­rym śnie

dzień i noc
i dno
smak krwi 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 sierpnia 2011, 22:18
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot