Adamo70, teksty z października 2016 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

...

szu­kam śla­du swych stóp
za­mie­rzchłej przeszłości
niewin­nych dni
dziecięcej naiwności

dźwięki muzyki
kołyszą trzas­kiem vinylu
mrok kochanką
bez­kształtnej duszy

whis­ky smak
cier­pkiej wolności
wy­bitej godziny
spo­wie­dzi umarłej duszy

śpiewałem o miłości
tej je­dynej dziewczynie
daw­no umarłej dla świata
ra­nie ser­ca krwa­wiącej do dzisiaj

już nie będę
zos­ta­wię na tym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 października 2016, 09:22

przemijanie

wciąż płynę
łódką maleńką
po bez­kre­sie oceanu

życia cień
miłości tchnienie
błysk
i kryp­ty mrok

nie pytam
od­po­wie­dzi nie zna nikt
po­za Nim
przed­wie­cznym istnieniem
wciąż na oceanie
ko­lej­nych dni
płynę ku przeznaczeniu

spot­kałem ją
w gwiaz­dach zapisaną
odeszła nocą
gdy już dniało
kil­ka chwil
uk­radzionych wieczności

pat­rzę na horyzont
oczy ciężkie
os­tatnie piszę
słowa tej pieśni
niez­na­ne byty
dni nieodgadnione
gdzieś tam jest miłość

lub pus­tka niezgłębiona 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 października 2016, 08:45

pustka

pisząc słowa
z ni­cości powracam
za horyzont
uniesień i miłości
błogosławiąc słońce
za ciepły promień
i księżyc
za blask w mro­ku nocy

bo cóż mi zostało
słów led­wie parę
i mglis­ty obraz
zielo­nych oczu
płomien­nych włosów
fa­le na mym ramieniu
i cichy od­dech
sen­nych marzeń

nie py­taj o imię
bo ono jak sztylet
z ser­ca os­tatnie
chce krop­le upuścić
ty­le jest słów innych
który­mi za­pełnić muszę
tą pus­tkę wy­rytą w duszy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 października 2016, 09:15

strofy o miłości

w mro­ku
krocząc po szkle
roz­bi­tych szyb

ra­nię duszę

nic nie wróci
tam­tych dni
po­wieści na­pisa­nych słów
pa­miętni­ka
naszych dni

tyl­ko krop­le krwi

słowa
niewin­ne słowa
już jutro
niemą skargą
zranią

nim odejść przyj­dzie pora
dusza uleci
al­bo spadnie

w mroku
ra­niąc stopy
szu­kam drogi
do nieba
al­bo piekła 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 października 2016, 10:57
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot