Adamo70, teksty z października 2014 roku

12 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

1 listopada

cmen­tarna alejka
cichy świt
tyl­ko ty i ja

widzę twój uśmiech
na ek­ra­nie z mgły

już brak mi sił
znów płyną łzy
choć wte­dy prosiłaś
nie płacz za mną

nie płacz 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 października 2014, 18:44

miniatura (bez Ciebie)

ko­lej­ne od­wra­cam karty
bez słów stronice
pus­tką mej duszy je zapełniam
krop­la­mi łez obu­marłego serca 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 października 2014, 08:29

zwyczajny dzień

ra­tun­ku !
za­marł krzyk

nikt go nie słyszał
otępiali codziennością
licze­niem groszy
ja­bola łykiem

ra­tun­ku !
nieis­totny bełkot

sztur­mem do dyskontów
po naj­tańszą mielonkę
by przet­rwać
ko­lej­ne godzi­ny

nikt już nie woła
tyl­ko dźwięk spa­dającej kropli

ko­lej­ny news
o dob­rej rodzi­nie w smutku
nikt nie widział
nie słyszał 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 października 2014, 10:46

dobranoc ...

zim­ny mrok
wie­czności dotyk
kil­ka słów
niknących w ciszy

nie pytaj

już umarło wczoraj
dzi­siaj przemknęło
jut­ro jest niczym

kocham noc

śnij
śnij o zam­ku z piasku
śnij
śnij o miłości
nie pytaj
oczy zamknij
daj się porwać
pod­mucho­wi ostateczności

więc dobranoc
pus­ta już butelka
za­pom­nienia nie przyniosła
dobranoc
zgaś już ten

dzień ... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 17 października 2014, 21:42

niepamięć tłumu

w ni­cość przyobleczony
mrok nieprzenikniony
złem smu­tek leczący
w zaułkach za­pom­nianej ulicy

wczo­raj­szy bo­hater
me­dial­nej ekstazy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 października 2014, 21:16

paradoksu prośba

smut­ku mój
łzo słona
nie od­chodź proszę
bym pamiętał
nie jes­teś mi zmorą
ani utrapieniem
smutku
pamięci
co było nie wróci
lecz kwiaty wciąż pachną
a słońce świeci

nie odchodź
proszę
po­zos­tań w sercu
a ja się uśmiechnę
i w jut­ro spojrzę
z szczyptą optymizmu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 października 2014, 14:38

mam prze­kona­nie że le­piej się stało że tak się skończyło ale jed­nak szko­da że nie przeżyłem "roz­cza­rowa­nia" ...bo jed­nak była szan­sa że mogłoby przet­rwać i trwać do tej po­ry ...ten krótki tekścik może jest pa­radok­sem ale ...mo­je życie to paradoks 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 października 2014, 20:12

kil­ka słów
kil­ka dni
nie py­taj jak było
za­pytaj o sny ... 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 8 października 2014, 21:12

nasze lato

ty­le dni
jak wios­ny mgnienie
ty­le lat
niczym biel zimy
wciąż szu­kam skrawków jesieni
co na­deszła po lecie
tak nag­le skończonym 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 października 2014, 22:22

na ulicy pytań

pat­rzę w lustro
kto jest za nim ?

czy ja ?

a może to cień
ab­strak­cyjny ob­raz istoty
przyobleczonej
w powłokę jes­tes­twa ?

czy umiem wyjść bez mas­ki ?

oglądam się na ulicy
na ludzi zmie­rzających zewsząd
py­tając sam siebie
czy oni też
przywdziali [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 października 2014, 13:00
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot