Adamo70, teksty z października 2013 roku

14 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

w zawieszeniu

kroplą krwi na­syć mą duszę
słod­kim za­pachem karmazynu
w poświacie księżyca przemknij
szu­mem suk­ni po­budź zmysły
bym nie widząc, widział zakazane
nie do­tykając pieścił ciało doskonałe
w między by­cie zawieszony
na wieki ek­stazą zapomnienia 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 31 października 2013, 14:05

dni szare

upad­ka­mi znacząc swe dni
zwątpienia krzyżem przytłoczony
py­taniami bez odpowiedzi
dręcząc swą duszę nieustanie
żyję tuż obok i w od­da­li zarazem
wciąż pisząc słowa niewyraźne
niczym we mgle majaczące
nikłe wo­bec og­ro­mu istnienia
te­go co Jest i Być nie przestanie
kamień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 października 2013, 19:42

sztandar pamięci

zbru­kany sztandar
krwią ofiar niewinnych
pod­nieśli wysoko
by doj­rzał go lud
a on załopo­tał dum­nie pod wiatr
niosąc nieme oskarżenie

wte­dy lud go przyozdobił
czarną wstęgą żałoby
by uczcić tych co zginęli
pocho­wanych w gro­bach nieznanych
pośrod­ku nocy
co miała przyk­ryć niec­ne czyny
za­pom­nienia płytą bez imienia

nie py­taj przechod­niu czym zawinili
w mil­cze­niu tyl­ko przys­tań na chwilę
usłysz ten łopot sztan­da­ru
który wciąż z wiat­rem się zmaga
by nie za­pom­niano o winie
po­zos­ta­wionej bez kary 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 października 2013, 10:46

blef

zmęczo­ne oczy
krop­le potu
jak ro­sa o świcie
po­wiedz ...

w szu­mie wody
płynącej z kranu
słyszę fale
na pus­tej plaży

po­wiedz ...
czy wte­dy kochałaś ?
a może to był blef
dla me­go ser­ca ? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 października 2013, 10:02

Getsemani

po­zos­tały tyl­ko słowa
w połowie urwane
jak modlitwa
umierającej duszy
złak­nionej przebaczenia

za­padła cisza
lecz drga jeszcze powietrze
ser­ca szeptaniem
na pożółkłych liściach jesieni
za­pisa­nych wersami
pier­wszy­mi płat­ka­mi zimy

ok­ruchy wspomnień
de­likat­na pajęcza nić
łącząca wczo­raj z dzisiaj
nim świt de­likat­nie zbudzi to co jutro
pro­mieniem słońca
odbitego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 października 2013, 23:28

okruch świąt

znikasz
jak­by cie w ogóle nie było
z pierwszym
słońca pro­mieniem
cicho
na­wet drzwi nie skrzypnęły
pod­muchem wiat­ru zamknięte

ktoś śpiewa kolędę
za ok­rucha­mi chwil za­marłych na zdjęciach
świąt radosnych
czer­wienią płatków śniegu
stra­conych na zawsze
bez­względnością lo­su chichotu
ofiary zielo­nych oczu
zam­kniętych na wieki

zgra­białymi rękoma
ścieram śnieg z płyty twe­go domu
ktoś szep­cze mi do ucha
jej już tu nie ma
in­ne wy­kute w ka­mieniu imię
i pro­wadzi mi­nie
nucąc kolędę

idę
sam

sam ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 października 2013, 12:35

cicho

cicho ...
nie mów
szeptaj
słowa niewypowiedziane
gdy wsta­wał świt
umarłego wczoraj

nie mów
już nie szeptaj
w blas­ku księżyca
nie mąć ciszy
nocy

(by in­spi­red Czar­na M.) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 października 2013, 10:53

miniatura (zimno)

uciekam
wciąż uciekam
nieby­tu drogą
bez ciepła twych rąk
choć
choć jes­teś tuż obok
nie zos­tało nic

prócz kil­ku smutnych
kłamstw

(by in­spi­red Czar­na M.) 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 października 2013, 10:44

nie pytaj

w poświacie księżyca
daleko
jak naj­da­lej
z piekła włas­nych myśli
snów
chłodu skrzydeł
aniołów z granitu
gdzie krzyk
za­marza w krta­ni

pytasz
dlacze­go ?
dlacze­go uciekam
tam gdzie
świt nie zwias­tu­je dnia ?

nie mam już sił
nie biegnę
nad krawędzią jestestwa
nie wiem
czy jeszcze jestem
tar­ga­ny szlochem istoty
budzącej się we mnie
nie będącej mną
a jed­nak współistotną
jak pa­sożyt w ciele żywiciela
jed­nak nie umiem już
nie umiem
żyć bez niego

w pożółkłych refleksach
ulicznych latarni
nie rzu­cam cienia

i ten chłód
wie­czny chłód
nieśmier­telne­go odchodzenia

nie
nie py­taj dlaczego
nie pytaj
nie pytaj 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 października 2013, 20:48

scrabble

w niepamięci
słów
niczym krop­le wody
na bez­kre­sie pustyni

czy ja ?

zag­rajmy znów
w scrab­ble życia
składa­nie liter
fałszy­wych obietnic
i miłości

czy ty ?

stoisz nad wielką rzeką
ginącą w morzu
szu­kając kropli
wy­lanej na piasek
roz­pa­lonej pustyni 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 października 2013, 07:53
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot