Adamo70, teksty z października 2012 roku

9 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

kwiaty i płomyk nadziei

we mgle poranka
sen­nym marzeniu
kil­ka kropel
słów nieprzemijających
w duszy wyrytych

kładę kwiaty
i płomyk nadziei

po­pat­rz na liście pożółkłe
w śniegu bieli
uśmie­chu promieniem
og­rzej ser­ce moje
me­lan­cho­lią zmrożone

kładę kwiaty
i płomyk nadziei

wokół gwar się budzi
nie wiem kiedy świt przeminął
wrócę znów
w ten zakątek cichy
by na pro­gu no­cy i dnia

położyć kwiaty
i płomyk nadziei 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 27 października 2012, 12:11

miraż

żyją w świecie miraży
ma­lowa­nych słońcem
krop­la­mi deszczu
znaczo­ne śla­dy bytu
jut­ra i wczoraj
po­wygi­nany horyzont
spi­rali czer­wieni świtu
dzi­siaj które umyka
z każdym ze­gara tyknięciem

ku wieczności
szla­kiem zburzo­nej wiary
bu­dow­li bez okien
i ołtarzy
pok­rze­pieni krwią
niewin­nych ofiar gwałtów
bez śmierci
bez życia
w próżnej we­getac­ji ciała

zbru­kany krzyż
wykręco­ne ramiona
mo­zol­nie wzniesiony na górę
dla duszy
umarłej wraz z miłością
daw­no w za­kamar­kach pism
za­pom­nianych przez wielu
łaknący op­lu­ci
ile is­tnień płaczących nad ruinami
błaga­niem o litość
dla sprawców

oaza bez wody
bez nadziei
bez ... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 października 2012, 16:40

w snach żyję

w snach swych
znaj­duję mrok
i ośle­piający błysk
dni co nie na­deszły
zrodzo­nych z marzeń
umarłego jut­ra

w snach swych
rodzę się
by umierać za dnia 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 22 października 2012, 16:42

pamięci

nie 
to nie pa­da deszcz
łez krop­le
za szybą noc
i nos­talgia
za­padła cisza
nie
to nie deszcz


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TD2HKM7mN1s 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 21 października 2012, 00:18

zeszyt

słów de­likat­nym szeptaniem
drżeniem powietrza
śpiewa­liśmy bal­ladę miłości
za­pisaną na pięciolinii
drżenia serc naszych

w półśnie budzące­go się dnia
mro­ku za­padającej nocy
ko­lorem opadłych liści
ma­lowa­liśmy obraz
szczęścia co zdarza się raz

na pożółkłych kar­tkach zeszytu
pok­ry­tych wyb­lakłym atramentem
mi­nionych chwil znaj­duję zapis
gdy świat pok­ry­wały je­sieni kolory
mieniący­mi w miłości promieniach 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 20 października 2012, 20:30

październikowo

po mlecznej drodze
na drugą stronę

gdzieś
gdzie słowa ulatują
miłości

po­mie­dzy gwiazdami
twej ko­rony ozdobie
samotny
wśród ludzi milionów

swój wypełniam
los

tak często nie słucham
słów szeptanych
w ciszy kosmosu
duszy niespokojnej

po mlecznej drodze
zbieram paciorki
swych dni 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 października 2012, 14:36

kolejny dzień

ko­lej­ny dzień
mija

październikowy

pis­kiem opon
skończo­ne życie
kto ?
nie wiem ...
mówią że dzieciaki

ktoś zapłakał
za­palił znicz

ko­lej­ny dzień
minął

za­padła noc

dla nich
już nie wsta­nie

świt ... 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 12 października 2012, 20:20

szukam ...

między palcami
pa­cior­ki różańca
tak de­likat­ne jak łzy
słowa modlitwy
nieśmiało szeptane

wpat­rzo­ny w Twój obraz
smut­ne oczy
szu­kam w swym sercu
ok­ruchów Twej wiary
wiel­kiej jak miłość
przy­bita do krzyża

"Ave Maria,
gra­tia ple­na ..."

ko­lej­ny paciorek
prze­suwam między palcami
w duszy spokój

"... Do­minus te­cum ..." 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 października 2012, 22:22

bajka

znam pewną bajkę
nie jest długa
o życiu pros­tym
w sza­rym mieście
za­gubionym na świata ma­pie

nie zaczy­na się jak zaw­sze
że za góra­mi la­sami
nie ma tam królew­ny
i białego rycerza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 października 2012, 22:52
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot