Adamo70, teksty z października 2011 roku

30 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

przedzimie

ko­loro­wych liści
wiatr na­niósł pod me drzwi
lo­dowa­ty podmuch
zmro­ził me serce
ko­niec ba­biego la­ta obwieścił
krop­la­mi deszczu
w szy­by postukał

za ho­ryzon­tem zi­ma się czai
swą białą kołdrą
przyk­ryć chce świat cały
sreb­rzystą warstwą
igły sos­ny przyozdobi
a wiatr przy­niesie wi­gilijną nowinę
by ra­dością ser­ca ogrzać
w tą lo­dowatą ro­ku porę

a gdy znów pta­ki
swym ra­dos­nym śpiewem
ob­wie­szczą wios­ny początek
za­ziele­nią się drze­wa i swym szumem
zaczną snuć no­we historie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 31 października 2011, 00:01

każde słowo jest war­te ty­le ile uczu­cia weń włożone ... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 30 października 2011, 09:12

ulewa

do­tykam nieba błękitu
oczu zam­kniętych mrok
daw­no za­pom­niany zapach
tej co zielo­nych miała oczu kolor
i płyty z psychodelii
daw­nych dni wspomnienia

za ok­nem krople
szum deszczu monotonny
mrok no­cy
i dziw­ny sen pod powiekami
w nim trzy­mam ser­ce na dłoni
płytki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 października 2011, 00:05

list od niej ...

słowa
li­ter­ki skromne
a po­tem zdania
z nich się tworzące
jeszcze nie wiesz
co opowiedzą
a już jakby
ser­ce moc­niej bije
bo to
od niej

czu­jesz za­pach
per­fum
i dłoni długo­pis dzierżącej
ko­lej­ny wyraz
prze­kaz prosty
a dla ciebie to niezrównany
wiel­kiego wie­szcza poemat

czy­tasz a jak­byś
głosu jej słuchał
o dniach spo­koj­nie spędzanych
i słod­kiej jak miód
tęsknocie
za twych ra­mion sil­nym uścisku
pocałunkami
gorącej miłości

na ko­niec imię
budzisz się do życia
pustą do ręki bie­rzesz kartkę
i jeszcze lek­ko drżącą dłonią
piszesz słowa
"Mo­ja Kocha­na ..." 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 października 2011, 00:03

rosa

mo­je i twoje
chwi­le na ziemi
kro­pel­ki rosy
na po­lu wszech czasu
kwieciem lat się skrzące

drze­wa wieków
cieniem swoim
przed słońca wiecznością
pro­mieniami palącymi
dają ochronę
krop­lom delikatnym
by mogły tu­taj
wśród traw wysokich
zaz­nać szczęścia istnienia

a gdy w końcu i nam przyjdzie
w górę ule­cieć
ku chmu­rom na niebie
swój ślad zos­ta­wimy
na płat­ku róży
gdy no­wa na niej błyśnie
kro­pel­ka istnienia 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 27 października 2011, 00:06

bajka o miłości

no­cy ciszę
prze­ciął krzyk rozpaczy
błagal­ny skowyt
zdradzo­nej miłości
gdzieś
w za­gubionym świecie
brud­nych podwórek
domów bez okien
slamsów bezsilności

po­wiadasz że kłamstwo
on mie­szkał w pałacu
złoty­mi klamkami
drzwi jej otwierał
krop­la­mi szam­pa­na
ziemię użyźniał
na środ­ku pustyni
trys­kała fontanna

lecz on za nic miał puchary
pełne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 26 października 2011, 07:49

melancholia

wtu­lam się
w ser­ca twe­go bicie
je­go rytmem
zaczy­nam krok
nasze­go tańca
wśród kwiatów polnych
na łące za domem
gdzieś w snach
marzeń mych płochych
po­rywam cię w wir
do mu­zyki
dusz naszych

bo­symi stopami
mus­ka­my trawę
wokół wi­rują ro­sy krople
de­likat­ny wietrzyk
twarze omiata
ptaki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 października 2011, 00:01

pytania do ...

cze­mu zraszasz ziemię
słów twych potokiem
gdy nikt nie słucha ?

cze­mu da­jesz siebie
gdy in­ni kpią z ta­kiego daru
chcąc pieniędzy miast miłości ?

cze­mu płaczesz nad losem
niep­rzy­jaciół prze­zeń skrzywdzonych
mi­mo że wczo­raj życzy­li ci te­go ?

cze­mu wciąż za­dajesz so­bie pytania
o sens is­tnienia na tej ziemi
gdy tak dob­rze znasz nań od­po­wie­dzi ?

a może to nie sobie
lecz nam je za­dajesz bez końca
byśmy w końcu cię usłysze­li ? 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 października 2011, 10:51

linoskoczek

stąpam po linie
strach
i zwątpienie
ktoś krzyknął
a może to ja sam

nie wiem
czy to ja­wa czy sen
śpiewam pieśń
słabnącym głosem barda
mo­jej duszy historii
śmiech
al­bo szyderstwo

po­między światami
w pus­tce
bez początku i końca
lęk i spokój nie istnieją
is­to­ta istnienia
bez świata ima­ginac­ji umysłu
czys­tość bytu

na pus­tej kartce
ktoś na­malo­wał drzewo
i dom
wra­ca świat ja­ki znam 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 października 2011, 10:57

jesienna nostalgia

je­sien­ny smutek
z nos­talgii nutką
miękkim dywanem
złocis­te liście spadają
myśli me krążą
wokół dni minionych
jak­by do snu zimowego
się szykowały

w ciepłą kołdrę się opatulam
wie­czor­nym chłodem
piszę te słowa
a każde z nich nasycone
za­pachem twych włosów
i uśmie­chem delikatnym

jut­ro zi­ma swą białą pierzyną
przyk­ry­je wszys­tkie ścieżki
na szy­bach mroźnym oddechem
kwiaty namaluje
a ja włączę po­kaz slajdów
z tych chwil lata
które miało się nie skończyć 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 października 2011, 00:09
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot