Adamo70, teksty z marca 2012 roku

22 teksty z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

obudziła się sobota
ja­kaś ta­ka niemrawa
lecz wolna
od trosk i pra­cy znoju
więc pogoda
nie pop­su­je mi 
nas­tro­ju

:)))

a co ..ta­kie so­bie myśli układam z ra­na he­he choć to nie wier­sz a myśl raczej ale chciałem tym co tu wpadną weeken­du życzyć uda­nego :))) 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 marca 2012, 10:03

ty wiesz, ty znasz

kochasz naszą krew
słod­ki jej smak
w mro­ku pożąda­nia
de­likat­ny dreszcz

ty wiesz
ty znasz

płaczesz i się śmiejesz
w pa­ranoi życia
za­pachem kwiatów
zgniłych upojona

ty wiesz
ty znasz

kiedyś zrozumiem
gdy da­ne mi będzie
mroczny świat
bez­li­tos­nych twych snów

ty wiesz
ty znasz

co to nienawiść
woj­na i tortury
upior­ny śmiech kata
wśród krzy­ku rozpaczy

ty wiesz
ty znasz

bo jes­teś tym wszystkim
os­ta­tecznym rozwiązaniem
os­tatnią stroną
księgi żywo­ta każdego 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 marca 2012, 23:08

skazany za życia

zni­kam każde­go dnia
pogrążam w nicości
słów i zdarzeń
piekła i ra­ju
współis­totnych bytów

zak­li­nacz duchów
przy­wołuje mnie skinieniem
od­wra­ca się i odchodzi
chce bym szedł
mleczną drogą oczyszczenia
wśród zbłąkanych

w mro­ku końca dnia
zim­nych dreszczy detoksu
błaga­niem o kil­ka ziarenek
oszu­kuję tą która jest
i cze­ka zapatrzona
w męki ska­zane­go za życia 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 27 marca 2012, 19:41

.... Cię

chciałem uczucia
na pa­pier przelać
lecz słów tak pięknych
zna­leźć nie umiałem
by wy­razić coś tak prostego
i trud­ne­go zarazem

by miałkie nie było
fra­zesa­mi nie trącało
tyl­ko dla ciebie
było przeznaczone
lecz ko­lej­ne kar­tki wyrzucałem
bo tak nieznośnie
błahe te stro­fy się zdawały

i gdy już zwątpiłem
na pustą pat­rząc kartkę
dwa słowa nań napisałem
i światło lam­pki zgasiłem
a one
mi­mo ciem­ności świeciły
bo całą prawdę
w nich za­warłem

/2000/ 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 25 marca 2012, 09:13

napis na murze

popatrz
słowa na murze
krzyczą
o wolności
i pra­wie do chleba

są tam od lat
na ruinie muru
zam­kniętej fabryki
po­rośniętej mchem
jak memento
mi­licyj­nych pałek
i krwa­wych łez

po­wiadasz że 
przeb­rzmiała to historia
lecz dziwnie
łamie ci się głos
bo czy na pewno
te wszys­tkie hasła
to za­mie­rzchła his­to­ria ? 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 24 marca 2012, 15:14

przydrożny krzyż

na skra­ju wsi
dróg rozwidleniu
stoi krzyż
sa­mot­ny świadek
ludzkich roz­te­rek

wielu już przeszło
cichą mod­litwę zmawiając
wy­bierało ścieżkę
dobrą by się zdało
swym ser­cem kierowani

wciąż twarze inne
i różne lo­su koleje
lecz słowa mod­litw te same
i rozterki
i krzyż na dróg rozwidleniu 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 23 marca 2012, 21:33

na skraju parku

w ko­lorach mroku
ciszy nocy
pośród ławek pustych
na skra­ju parku
swym szumem
liści trąca­nych przez wiatr
drze­wa śpiewają
o dniach minionych

zasłucha­ny w tej pieśni
przy­mykam oczy znużone
wspom­nień klatki
pod po­wieka­mi migają
a ciepły podmuch
po­liczek trącił
jak de­likat­ny pocałunek
ust daw­no pożegnanych 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 22 marca 2012, 22:03

nie płacz

kiedy przyj­dzie ten dzień
w który odejść mi wypadnie
proszę nie roń łez
tyl­ko uśmie­chnij się delikatnie
i spoglądając na niebo
w mym imieniu podziękuj
za tych parę życia chwil

kiedy przyj­dzie ten dzień
w którym oczy zam­knę na zawsze
nie mów żegnaj
tyl­ko zwyczaj­ne do widzenia
bo może znów da­ne nam będzie
spot­kać się i podążyć razem
ku bra­mie z napisem

Eden ... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 20 marca 2012, 20:31

małe piórko

małe piórko
de­likat­nie spada
gdzieś wysoko
zgu­bił je ptak
śnieżnobiałe
zachwy­ca świat

minęła chwila
zniknął blask
unurza­ne w błocie
zapomniane
leży na dro­gi skraju

a z nieba spada
i swą bielą zachwyca
kolejne
małe piórko 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 marca 2012, 22:15

szkarłat

anioł roz­winął skrzydła
nagły wiat­ru podmuch
po­niósł słowa modlitwy
pier­wsze krop­le deszczu
ko­loru krwi spadły na pióra
bru­kając nies­ka­zitelną biel
śmier­cią wo­jen ofiar
po­licyj­nych pałek dyktatorów
zdep­ta­nych ideałów
re­woluc­ji o god­ny byt

wysłan­nik niebios
nie wzbił się w górę
scho­wał swe skrzydła
pod znoszo­ny płaszcz
i zos­tał by nie zos­ta­wić tych
co mają od­wagę wierzyć
że jut­ro nie ma ko­loru
szkarłatu ... 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 18 marca 2012, 08:52
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot