Adamo70, teksty z marca 2011 roku

25 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

pozwól

pozwól
słońcem ma­lować ob­ra­zy
ko­lora­mi kwiatów
na­dać im barw

pozwól
by tęcza
do ukocha­nej była mos­tem
uśmie­chem na jej twarzy

pozwól
wiosen­nym deszczem
ob­myć twarz z trudów dnia
i zaz­nać szczęścia od­ro­binę

pozwól
o ty­le tyl­ko cię proszę
Pa­nie
który władasz moim życiem 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 31 marca 2011, 20:26

myśli płoche (głos matki)

czer­wo­na tar­cza
blask zachodzące­go słońca
ko­lej­ny dzień
zni­ka za ho­ryzon­tem
słychać cichy dziec­ka płacz
i głos mat­ki
śpiewającej kołysankę 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 marca 2011, 20:47

myśli płoche (źdźbła trawy)

zbieram źdźbła tra­wy
szu­kając płatków róż
by od­na­leźć
nieu­chwyt­ny za­pach
tej krótkiej chwi­li
wspólne­go szczęścia 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 marca 2011, 06:07

samotność poety

ni­cość
pur­pu­ra nieba
nieis­tnienie
za drzwiami
życia i śmier­ci
wie­czne­go od­chodze­nia
i pow­rotów
krok za kro­kiem
podążanie ku prze­paści
bez lęku
bez złudzeń
alienac­ja

przy­jaciółką poez­ja
słowa
krzyczące w rozpaczy 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 marca 2011, 15:25

myśli płoche (kalejdoskop)

w ka­lej­dosko­pie
psycho­delicznych ko­lorów
przesłaniając świat
nad którym za­lega
sza­ry pył obłudy
zawrót głowy
chwi­lowe­go szaleństwa 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 marca 2011, 09:02

myśli płoche (pytania)

gdzie jes­teś
co ro­bisz
wiem
obiecałem nie py­tać
lecz ser­ce
ma za nic słowa 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 marca 2011, 09:26

śpiew ptaków

szep­tem
po­wiedz że kochasz
niech
pta­ki zaśpiewają
za­niosą te słowa
na świata kra­niec
a ty 
po­pat­rz w me oczy
ni­mi po­wiedz
już bez słów

a jak nie 
nie mąć ciszy
zat­rzy­maj­my na chwilę
te parę se­kund ma­gicznych
i odejdźmy każdy w swą stronę
nie oglądając się za siebie
a pta­ki
zaśpiewają o mej miłości
która trwać będzie
do końca 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 marca 2011, 18:54

myśli płoche (wspomnienia)

za­pach płatków róż
cichy szum wiat­ru
ulot­ne wspom­nienia
sma­ku ust
z nutką czekolady 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 marca 2011, 05:03

zmiana

po­pat­rz
ko­lory tęczy na niebie
i mo­tyl
wbi­jający się do lo­tu

posłuchaj
szum drzew
przyg­ry­wa pta­kom
w ich śpiewie

py­tasz
czy świat się zmienił

nie
to miłość
zmieniła ciebie 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 marca 2011, 05:10

twarzą w twarz

twarzą w twarz
bez lęku
prze­ciw wszys­tkim
sa­mot­nie
stanąłem z przez­nacze­niem
mówiąc tak
lo­sowi
który ze mnie zak­pił

przeg­rałem
wiem
po­zos­tały zgliszcza
i ok­ruch życia
mo­je ja 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 marca 2011, 21:32
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot