Adamo70, teksty z maja 2015 roku

7 tekstów z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

wyczekiwana

ty­le kłamstwa
strzas­ka­ne tab­li­ce dekalogu
czy znasz sens ?
woj­na i pokój zjednoczone
tyl­ko po­lityków wola
bez krzty litości
ub­ra­na w przepisy
kraina bezprawia

czy wie­rzysz w wol­ność ?

szła po zruj­no­wanej nekropolii
w czar­nej sukni
szkarłatem róży przyozdobionej
szep­cząc modlitwę
(a może to przek­leństwa ?
nikt nie słyszał, zbyt cichy to był szept)
naj­bar­dziej wyczekiwana

a może ...a może to śmierć ?
może tyl­ko ona
naj­praw­dziw­szą wol­nością ?

w te­lewiz­ji znów pokazali
zmęczo­ne ofiary ko­lej­nej
wojny 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 maja 2015, 10:19

imię twe ...

os­tatkiem sił
szep­tu skrawkami
w deszczu strugach
palącym słońcu

niena­pisa­ny wiersz
stro­fy zab­ra­ne przez wiatr
miłości wyznanie
w ele­gię przeobrażone
na strzępach serca
og­nistym szty­letem wyryte
słowo które było imieniem
a stało się litanią
przez duszę śpiewaną

os­tatkiem sił
szep­tu skrawkami 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 maja 2015, 10:32

tęskno mi ...

sa­mot­na łza
zduszo­ny szloch
nie py­tasz
wiesz
to serce
które pękło na pół 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 maja 2015, 09:13

chciałbym mieć ty­le wiary
by z ocza­mi wzniesiony­mi ku górze
po kruchym stąpać lodzie
niczym moście łączącym dwa brzegi 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 maja 2015, 21:09

strofy życia

pisałaś
słów szeptem
nadzieją
i snem
w za­kamar­kach duszy
ser­ca

z daleka
i zza rogu
gdy szłaś po chleb
z po­ranną rosą
wie­czorną porą
uśmiechem
i bólu grymasem

śpiewem ptaków
szu­mem drzew
ko­ta mruczeniem
gdzieś z oddali
i dziec­ka płaczem
tuż za ścianą

pisałaś
prozę życia
poez­ji strofami 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 maja 2015, 10:29

przerwane marzenia

szum
łkające drzewa
słowa
za­marłe w krtani
skraw­ki listów
na pożółkłym papierze

krop­la­mi krwi
naz­naczo­na ulica

krzyk 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 maja 2015, 09:28

od świtu do mroku

za ok­nem świt
morza szum
ser­ce moc­niej bić zaczyna

krop­la deszczu
i druga
po szy­bie płyną
by zginąć na parapecie
w kałuży

i cisza zapadła
za ok­nem umilkło morze
tyl­ko serce
wciąż bi­je acz jak­by spokojniej
za ok­nem mrok zapada

i wolniej
spokojniej
zwyczaj­ne życie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 maja 2015, 22:36
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot