Adamo70, teksty z maja 2014 roku

16 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

rodzice

ma­leńki kwiat
w piękną przeob­ra­ził się już różę
wy­rusza w świat
szu­kać włas­nych dróg
mat­ka łzę nies­forną uroni
oj­cu ser­ce ja­kaś dziw­nie zagra

jut­ro śniada­nie już zjedzą samotnie
a życie swoim popłynie korytem
jak błękit­na rze­ka ku wieczności 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 maja 2014, 21:31

ballada o miłości

z małej stacji
której już na ma­pie nie ma
os­tatni od­jechał pociąg
w nim pa­sażerów dwoje

ona piękna i młoda
w pros­tej su­kien­ce w kwiatki
on tak dos­tojny w swym mundurze
trzy­ma ją za ręce

dokąd jadą nie pytaj
tam gdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 26 maja 2014, 18:31

miniatura (słowa miłości)

kiedy słów brak­nie
spie­rzchniętym us­tom
niedo­powie­dzianych nie szu­kaj
bo oc­tem się zdać mogą
nie wodą źródlaną
ul­gi nie przy­nosząc
li tyl­ko prag­nienie podsycając 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 25 maja 2014, 08:55

zostałaś ...na zawsze

po­kazałaś czym jest miłość
by w sa­mot­ności pogrążyć
po­kazałaś czym jest radość
by w nie­szczęściu utopić
po­kazałaś świt piękny
po którym noc nastała
po­kazałaś mi życie
by me ser­ce w kryp­cie zatrzasnąć

zos­ta­wiłaś niezapomnienie
og­rze­wające duszę nieśmiertelną 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 23 maja 2014, 19:05

żartobliwie ;)

nikt go nie pyta
lecz wciąż się wymądrza
mówią by był cicho
tym głośniej opi­nie wyraża
w swoim geniuszu
jakże nieomylny
stro­fy układa bez jed­nej skazy
każdą li­terkę bez mała
do­pie­szcza jak­by to była ukochana
(lub ukocha­ny rzecz jasna)

o kim wciąż piszę
rzekłbym na­wet - ko­go ob­ga­duję ?
bar­dzo przepraszam
że pal­cem nie wskazuję
tyl­ko po cichu opi­nię wyrażę
ze ksy­wa je­go pros­totą poraża
ta­ki to gościu
przy którym ma nieudol­ność
mnie przeraża 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 maja 2014, 09:08

już nie

nie szu­kaj słów
daw­no wyrytych
nie podążaj wy­tartą ścieżką
naszych stóp

nie goń złudzeń
znaczo­nych łza­mi rozstania

ni­cości nie przyobleczesz
w piękny we­lon śnieżnobiały
kłam­stwem nie wyszepczesz
tak przed ołtarzem

nic nie zostało
z ciepłych gestów
opadły płat­ki zas­chniętej róży

nie szukaj
nas ... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 16 maja 2014, 23:23

niepisani

na sce­nie życia
za­padła ciemność
ktoś ostatnią
kwes­tię wygłosił
choć jeszcze nie widziałaś
oczu zamkniętych

już wiesz
ser­ce ci podpowiada

tak krótka była ta sztuka
pew­nie zbyt dużo
w niej było dramatu
ma­leńkie kwes­tie szczęścia
szep­ta­ne w ukryciu
by nikt ich nie skradł

a te­raz ?
zos­tała ci tyl­ko rękawiczka
i zniszczo­ny melonik

nie płacz !
nie tak na­pisa­ny zos­tał scenariusz
masz być żoną
i matką

tam­ten mu­siał ze sce­ny zejść
ubo­gi człeczek bez przyszłości

w białej sukni
w pełni blas­ku jupiterów
na nie swo­jej scenie

nie płacz ... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 maja 2014, 09:01

pieszczota

ku­sisz jak grzech
słów pieszczotą
o dreszcz przyprawiasz
muśnięciem palców
swym szep­tem koisz
duszy łkanie
do nieba zabierasz
gdy noc zapada 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 12 maja 2014, 14:22

sepia

minął
minął już czas
zaz­dros­nych chwil
tych kil­ku słów
wier­szy wersów
pol­nych kwiatów
nikły ule­ciał za­pach
minął
ja wiem

ja wiem

to nic
to pył 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 11 maja 2014, 10:34

cienie

w poświacie latarni
uli­cami miast
prze­mykają cienie
kochanków niespełnionych
cichym szep­tem drzew
miłość wyznając
wie­cznością natchnioną

w krwa­wych czasach
po­koju chwilach
rodzą się i umierają
na wiel­kiej uli­cy krańcach
ko­tarą mgły przedzielonej
nie pi­sanym szczęściem
prze­mija­nia bólem naznaczeni
kochan­ko­wie bez nadziei

póki noc nie przeminęła
usiądź koło mnie
na­pij się kro­pel ko­loru purpury
nim odejdą kochanków cienie
w mych swo­je og­rzej dłonie
i wraz ze mną posłuchaj
jak w szum­nie drzew
rodzą się miłości słowa 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 10 maja 2014, 10:29
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot