Adamo70, teksty z maja 2013 roku

11 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

wspomnienia

w krop­lach deszczu
słońca blasku
słów szeptaniu
płaczu dziecka
dni zwyczaj­nych przemijaniu
widzę ciebie
uśmiechniętą

na ulicy
w mro­ku skąpanej
ciche ko­ta mruczenie
wiat­rem liście niesione
jak kar­tki wspom­nień pożółkłe
de­likat­ne ślady
miłości bez skazy 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 31 maja 2013, 18:17

kilka wersów

byłaś tuż obok
sma­kowałem powietrze
zapachem
twym przesiąknięte
gdy szeptem
ser­ce w drżenie wprawiałaś

patrzę
w no­cy ciem­ny horyzont

byłaś tuż obok
gdy budził się świt 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 maja 2013, 11:42

myśli niepokorne między kroplami

jed­nostaj­ny szum
gdzieś w za­kamar­kach jaźni
nie wiem czy to sen
a może ja­wa deszczem znaczona
za­pach bzu
na­tar­czy­wie drażni nos
co było
a może na­dejść ma
kil­ka strof nienapisanych
szuf­la­da pełna wspomnień
niczym wes­tchnień biblioteka
pa­mięta­nia i niepamięci

kochałem dawno
a może nadal
gdzie się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 maja 2013, 22:11

ostatnie piwo w knajpie sprzed lat

urodziłem się
gdy nad kra­jem sza­lała burza
a ja płaczem
przy­witałem szpi­talną salę

gdzie uciekły te lata
dni prze­mienione we mgłę
deszczem zmy­te jak kurz
kar­ty na wiet­rze rozwiane

siedzę w pus­tej knajpie
szklan­ka pro­si się o piwo
za ok­nem mrok
rozmyty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 maja 2013, 12:44

dni różaniec

pa­cior­ki dni
między pal­ca­mi przesuwam
niczym różaniec
z życia modlitwą
na zachód słońca spoglądając
szu­kam odpowiedzi
na nieme pytania

tych kil­ka zdjęć
pożółkłych przez lata
znaczo­ne cza­sem wspomnienia
uryw­ki dni
jak­by zza mgły się wyłaniające
znaczo­ne śmiechem
i łez kroplami

świt i zachód
ko­lej­na pętla zakończona
ile ich jeszcze
nikt nie zna odpowiedzi
jut­ro niepewnością
dzi­siaj już historia 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 11 maja 2013, 13:56

niepewność

kil­ka kroków
słów niepewnych
zdradzo­nych myśli
strachu

co będzie da­lej ?

nie zna­my jutra
czynów innych
zdrad ideałów
miłości bez końca

jak da­leko ?

budzi się świt
płomienną czerwienią
gdzieś tam
za no­cy horyzontem

czy kochasz ?

a może to była tyl­ko gra ?

budzi mnie lęk
nar­ko­tyczna wizja
błęki­tu nieba
w czerń przyobleczonego
łaknę wciąż
ciepła twe­go ciała

czy znasz gra­nicę ?

miłości za­nurzo­nej w obojętności ? 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 maja 2013, 16:43

piosenka o życiu i umieraniu

byłeś wściekły
słów życia monotonią
chciałeś odlecieć
tam gdzie nikt jeszcze nie był
w zaświaty
umarłej duszy

"zaśpiewaj­my pieśń
o arlekinie
z roz­my­tym makijażem"

tańczyłeś wokół ogniska
gdzieś na plaży
mew krzyk był dla ciebie muzyką
za­topiony w szu­mie fal
śpiewałeś

"dlacze­go smut­ny jesteś
ar­le­kinie me­go serca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 maja 2013, 11:51

narkotyk

po­każ świat swój mały
na skra­ju dnia ukryty
w pożółkłym świet­le kaganka
ciem­nych cze­luści duszy
przed światem ukryty

dlacze­go wciąż uciekasz
w rek­lamówce chro­niąc swe dni
"bo oni się śmieją
z wyb­lakłych marzeń dziecka"

przyw­dziewasz maskę błazna
kryjąc pod nią siebie
już nie pa­miętasz swej twarzy
pat­rząc w lustro
krzy­kiem budzisz demony

nie zos­tało już nic
tyl­ko te skraw­ki w fo­liowej torbie
resztka­mi człowieczeństwa
kar­misz swe serce
niczym nar­ko­man kolejną
wciągając działkę 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 maja 2013, 00:08

sprawiedliwości mrok

jakże się budzić w kryp­cie sen­nych marzeń ? 
w pra­daw­nym uścis­ku ciszy,
modląc się do bogów przed stu­leciami pog­rze­banych,
szu­kając uko­jenia w ko­lej­nej krop­li ab­syntu ? 
...no jak ...
no jak być tą, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 maja 2013, 00:02

kilka miniatur o miłości

"Ganges"
w Gan­ge­sie mej duszy
ob­my­wam ser­ce swe obu­marłe
z kurzu dni niebyłych
ig­raszki bogów pra­daw­nych
co lo­sem naszym władają

"oczy"
ziele­nią twych oczu
świat bym chciał za­bar­wić
by znów jak daw­niej
uśmiech szcze­ry przy­wołać
nie pat­rząc w niebo bez gwiazd
spływające łza­wy­mi kroplami

"pustka"
bez fałszu is­tnienia
ciągłej gry na po­kaz
chciałbym rękę wy­ciągnąć
nie znaj­dując tam
pustki 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 2 maja 2013, 00:17
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot