Adamo70, teksty z lutego 2015 roku

12 tekstów z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

Zosia

po an­try­ju z szolką tyju
łazi Zef­lik wed­le dźwierzy
fest wner­wiony i strapiony
kaj je je­go ukochanie
"już je­rona po wieczerzy
a jij ni ma do pioruna"
tak mam­rocze se pod nosem

ktos zak­lu­poł wtem do drzwierzy
Zef­lik z trzas­kiem jest otworzył
a tam An­tek z swym uśmiechem
kluczyk mu do ręki wraził
i za­pytoł od niechcenio
"po ja­kiemu mój kamracie
Zo­sia go­dosz na mop­li­ka ?" 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2015, 17:04

błysk

de­likat­nie stąpam
po cien­kim szkle
między dniem i nocą
snem a jawą

wciąż czuję ciepło twych ust
ulot­ny za­pach jaśminu

po taf­li szkła
nad prze­paścią samotności
gdy budzi się dzień
całunem skry­wając mrok 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 lutego 2015, 09:13

gdy cie widzę ...

poema­ty słów milczących
z zaw­stydze­nia ser­ca drżenia
bo zbyt płoche i niewarte
by twych oczu piękno oddać
głosu barwę delikatną
niczym mo­tyla skrzy­deł powiew 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 lutego 2015, 09:57

stacja K. ...bilet donikąd

nag­le ur­wa­ny hej­nał na wieży
wiem to tradycja
lecz jak­by w in­nym momencie
me­lodia umarła
a może to tyl­ko mo­je złudzenie
usnęły zmysły
pod wie­szcza pomnikiem
gdzie po­całun­kiem mnie obdarzyłaś
tym pierwszym
i os­tatnim zarazem
tak do bólu szczerym
bez fałszu skazy
by później kar­mić ja­dem okrutnym
złudze­niem miłości
duszę i ser­ce za­bijałaś pomału
by chwi­li ostatniej
uda­wanej ekstazy
wyrzu­cić na śmiet­nik swej historii
ko­lejną kartę przewracając
z uśmie­chem delikatnym
bez słowa pożegnania
w pus­tym zos­ta­wiając do­nikąd pociągu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2015, 07:23

ulotność

na­pisałem list
do ciebie
pus­te kar­tki trzy
ur­wa­na myśl
niez­rodzo­ne słowa

na do­le in­kaus­tu kropla

deszczem zmoczona
ko­per­ta bez adresu
i tyl­ko znaczek
z mo­tywem motyla
zas­tygła w locie
ulot­na chwila

jak dni tak daw­ne
i blis­kie zarazem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 lutego 2015, 20:12

retrospekcje (1999)

prysła jak myd­la­na bańka
tęczy ko­lora­mi mgiełką
po­zos­tał za­pach dzi­kiej róży
niczym per­fum drob­ne kropelki

budzi­ka na­tar­czy­we buczenie
spuściło kur­tynę na sen­ne marzenie

ku­bek pa­ruje za­pachem płatków
sen w jawę przeobrażając
tyl­ko po dru­giej stołu stronie
krzesło pus­tką milczy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 lutego 2015, 13:24

wszys­tkim jaw­nie i skry­to kochającym, nieko­mer­cyjne­go, szcze­rego i gorącem ser­ca og­rza­nego dnia św.Wa­len­te­go ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 lutego 2015, 08:41

ptaszyna

ma­leńki wróbelek
przyleciał
na swoją zgubę
skończy
w paszczy kota

to nie jest złe
tyl­ko smutne
jak ten świat

po­wie ktoś
po co przyleciał
na dru­gim do­mu też jest dach
mógł siąść tam

to nie jest złe
tyl­ko smutne
jak życie

lecz i kot przeminie
i dom
i dach

i smutek 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 lutego 2015, 19:31

tunel

nie pytaj
rękę podaj

tam za dnia kurtyną
jest nasz dom

nie lękaj się
rękę podaj

nikt cię już nie skrzywdzi
nie zdradzi

bez lęku
na krawędzi przepaści

już nic
śpij ... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 lutego 2015, 20:11

życie to sen z które­go się kiedyś obudzi­my i wte­dy zaczniemy żyć nap­rawdę ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 lutego 2015, 21:48
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot