Adamo70, teksty z lutego 2012 roku

22 teksty z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

rozmyślania o życiu

krop­le łez
i cisza
wol­ności kraty

po­wiadasz że pa­radoks ?

nie
to życie

uk­radko­wy uśmiech
pocałunek
i znów maska

pełne ich uli­ce
chodniki
par­ki

wiem co powiesz

może się mylę

a może jed­nak nie ? 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 29 lutego 2012, 16:11

przemijanie 2

sekundy
minuty
życia ułamki

od­dech płytki
ser­ca uderzenie

wiesz ?

czy­jeś życie upłynęło

płaczesz ?

śmiej się
póki twoje
nie zgasło niebo ... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 lutego 2012, 09:27

ciepło jej oczu

błądząc po duszy zakamarkach
w ciem­ności rozpaczy
szu­kał dni jas­nych i ciepłych
za­topionych w jej oczach
ut­ra­conych z zi­my nadejściem

wraz z wiosen­ny­mi roztopami
śladów stóp szu­kał bez wytchnienia
by zna­leźć swą ukochaną
i spy­tać cze­mu odeszła tak bez słowa
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 lutego 2012, 08:31

oka mrugnięcie

szu­kałem cię
między oka mrug­nięciami
zna­lazłem
je­dynie pus­tkę
i smu­tek

zdra­dy ...

i tyl­ko te zdjęcie
czar­no biały
ślad

co było
między oka mrugnięciami 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 lutego 2012, 11:33

okruchy dla gołębi

co myślisz
gdy widzisz mą twarz
co widzisz
w lus­trze mych oczu
czy lata
a może stra­cone złudze­nia ?

sta­ruszek na ławce
kar­mi gołębie
na skra­ju parku

co słyszysz
gdy mówię o miłości
czy słowa
a może bełkot
nie spełnionych nadziei ?

sta­ruszka o lasce
wol­no zmie­rza na cmentarz
by sypnąć okruchy
gołębiom które on karmił

co pomyślisz
nad moim stojąc gro­bem ? 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 25 lutego 2012, 00:00

całe zdanie

mi­jani na ulicy
ludzie bez imienia
ur­wa­ne słowa
prze­lot­nie usłyszane

to życie

tyl­ko chwilami
uda się zatrzymać
by usłyszeć
całe zdanie 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 24 lutego 2012, 14:07

pytanie o sens

ser­ce sku­te przez lód
dusza zam­knięta w więzieniu
głuchy krzyk
błagający o sens

dra­matu życia

spi­sane­go przez Niego
a może przez nas samych
ręko­ma sku­tymi grzechu kajdanami
pier­wotnych instynktów
mówiących o wolności
bez słowa te­go rozumienia

wład­cy świata
stworze­ni na wzór i podobieństwo
od­wróce­ni od doskonałości
w pysze samouwielbienia
mienienia się nieśmiertelnymi
w ciałach wątłych
i śmier­telnych jak naj­mniej­szy robal

.............

i płacz roz­darł duszę
zro­zumiał swą małość na świecie
zgasło światło w tunelu
po­zos­tała ciem­ność na wieki

czy ta­ki jest sens ? 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 20 lutego 2012, 18:56

dusza

kil­ka dni
parę dróg
i już pożeg­nać czas
błękit nieba
szep­tem zamknąć
życia krzyk

ty­lu ludzi
twarzy zapamiętanych
zapomnianych
i tyl­ko ta jedna
której żal
tak moc­no aż boli

dot­knij mej ręki
gdy zam­knę swe oczy
i wy­bacz mej duszy
że kochała

tak bar­dzo kochała 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 19 lutego 2012, 09:12

dwie historie

ktoś zmiął
kar­ty z księgi życia
plącząc dzieje
dwóch dusz
ona i on 
złącze­ni na wieki
choć jeszcze dzisiaj
nie znają swych imion
już jut­ro przez sen
szep­tać je będą

ktoś zmiął
kar­ty z księgi życia
łącząc na wieki

dwie historie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 lutego 2012, 11:14

pomiędzy

po­między jawą a snem
gdzie toczy walkę
praw­da z kłamstwem
szu­kam w mi­got­li­wym świet­le kaganka
twej twarzy prawdziwej
bez ma­kijażu dnia

po­między jawą a snem
widzę pustkę
zgasł kaganek

za ok­nem szle­je burza
może to ona

a może ... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 13 lutego 2012, 14:57
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot