Adamo70, teksty z lutego 2011 roku

25 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

za mro­kiem no­cy
po dru­giej stro­nie is­tnienia
jest wys­pa
cicha przys­tań
ko­niec dro­gi
przez morze wzburzo­ne
gdzie ból
w za­pom­nienie od­chodzi
na zawsze 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 lutego 2011, 22:16

jeszcze wczoraj ...

na dnie kielicha
łzę znalazłem
pa­mięć dni
które nie chcą odejść
w pus­tym pokoju
w mro­ku złamanym
la­tar­ni blaskiem

z głośników
Co­hen cicho śpiewa

jeszcze wczoraj
słucha­liśmy go razem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 lutego 2011, 19:54

wróżba

pier­wszy płatek
na ziemię upa­da
na nim ser­ce
że kocha

dru­gi za nim
w drogę podąża
by po­wie­dzieć że niep­rawda
nie kocha wca­le

trze­ci znów
pro­mieniem słońca się skrzy
obiecując szczęście
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 lutego 2011, 10:17

czar­na róża
kil­ka słów
życzeń
i cisza
niezmąco­nego niczym
mroku 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 lutego 2011, 20:20

przepraszam

tyl­ko cichy szept
ro­zed­rga­nego serca
ukłucie różanych kolców
piękne­go życia
od­chodzące­go w zapomnienie
do­tyk
co­raz chłodniejszy
i wzrok
za­padający się
w głąb ciem­ne­go tunelu

miłość
radość
szczęście
wszys­tko odeszło
wraz z os­tatnim tchnieniem

przepraszam
bo mnie tam nie było ... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 lutego 2011, 18:51

blask księżyca

noc
sex
chwi­la za­pom­nienia
ek­sta­za
zam­glo­ny wzrok

leżysz obok mnie
przym­knięte oczy
uśmiech
w którym za­warłaś
szczęście

pier­wszy pro­mień słońca
znów będę marzył
o blas­ku

księżyca 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 lutego 2011, 05:37

na gra­nicy snu
gdy rodzi się jawa
krocząc tęczą jutra
gram
w po­kera ze swym losem
sta­wiając na szali
coś co na­zywa­my szczęściem
wspomnienia
które nadejdą
gdy za­pad­nie noc 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 lutego 2011, 05:37

płynąłem przez Styks
rzekę za­pom­nienia
by ule­ciały
mo­je wspom­nienia
nie da­ne mi było
one powróciły
przy os­tatniej krop­li

whisky 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 lutego 2011, 07:55

wyb­rałem się w podróż ...w głąb siebie ...chciałem zna­leźć spokój, lecz da­ne mi było poczuć żal mi­nionych dni ... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 19 lutego 2011, 11:07

kielich

chciałbym wznieść
ten kielich goryczy
w toaście
za polityków
obiet­ni­ce dob­ra wszelakiego
przyobleczone
w piękne kłam­stwa słowa

wy­pij­my mi­li moi
choć cier­pki smak te­go wina
za kłótnie sej­mo­wych koleżków
(w naszym ja­koby imieniu)
o rzeczy błahe
wzmian­ki na­wet niegodne
by bru­tal­na prawdę
głębo­ko schować
po­gardę dla te­go motłochu
który ma wybrać
i nie roz­liczać z obiecanek

os­tatnią zaś kroplę
co na dnie została
za nas wlej­my w nasze gardła
byśmy ich wszystkich
przetrwali 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 18 lutego 2011, 16:33
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot