Adamo70, teksty z listopada 2015 roku

4 teksty z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

miesiąc czwarty

zam­knięty w pus­tce czte­rech ścian
zasłucha­ny w ich milczenie
szu­kam skrawków nieśmier­telnych marzeń
to­pionych w krop­lach wi­na ko­loru krwi
chłonąc mrok bez­kres­nej otchłani
deszczo­wego nieba za oknem

niewy­powie­dziane słowa ma­lujące obłęd
wyob­raźnią pi­sane krop­la­mi na szybie
niczym me­men­to te­go co minęło

odeszło tam­te­go kwiet­niowe­go poranka 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 listopada 2015, 13:46

cichy lament

nie będziesz
świ­tem budzić skowronków
nie będziesz
krop­la­mi ro­sy przyoz­da­biać trawy
nie będziesz
pro­mieniem słońca budzić dnia

nie będziesz

bo ta noc tak długo już trwa 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 18 listopada 2015, 21:19

cień

prze­mykam pus­ty­mi ulicami
noc­nych la­tar­ni kochankami

w la­biryn­cie ciem­nych zakamarków
szu­kam gra­nic obłędu
włas­nych snów zagubionych

za­topionych w pus­tej butelce
niez­nośne­go bólu duszy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 11 listopada 2015, 21:18

melancholia

słów cichy szept
nut de­likat­ny szum
ciepło dłoni

za ok­nem deszcz
błys­kiem latarni
puszcza oko

tak mało
tak smutno
że nie ma
słów i nut

po­zos­tał deszcz
i szum drzew 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 listopada 2015, 10:35
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot