Adamo70, teksty z listopada 2014 roku

13 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

a mnie jest tak żal
tych chwil na zaw­sze straconych
gdy nu­ciłaś tą piosenkę
a świat spo­wijała mgła 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 listopada 2014, 22:10

klepsydra II

po­pat­rz na klep­sydrę swych dni
za ziar­nkiem pias­ku ko­lej­ne le­ci
każdą mi­nutą, godziną, dniem
krop­la­mi deszczu, śniegu płatkami
sreb­rzys­tej tar­czy wscho­dami i zachodami
rok z ro­kiem ręce so­bie podają
młodość w doj­rzałość przeradzając
ko­lej­ne rodząc wspom­nień chwile
zdarzeń i twarzy zapomnianych
ra­dości spot­kań i smut­ku pożegnań

za ziaren­kiem ziaren­ko bez chwi­li wytchnienia
aż os­tatnie cicho kiedyś spadnie
a słońce znów wzej­dzie na nieba błękicie
budząc ko­lej­ny dzień i no­we życie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 listopada 2014, 08:59

łódź

chodź, za­biorę cię stąd
nie jes­tem ideałem, wiem
jed­nak mi­mo to
zos­taw ten zgniły świat
i chodź tam

popłyniemy rzeką
by za­pom­nieć strach
a starzec opo­wie nam legendę
o dru­gim brzegu

nie obiecam ci raju
nie obiecam piekła
lecz chodź go zro­bimy
ten je­den krok
by zaw­sze być razem
to jed­no będzie nam dane

a gdy rze­ka się skończy
i starzec zamilknie
nie skończyw­szy swej opowieści
po­dasz mi rękę
a ja w swo­jej ją zatopię
umil­kną nasze serca
na zaw­sze ze sobą stopione 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 listopada 2014, 09:07

za kratami życia

wciąż uciekasz
sam przed sobą
w za­kamar­kach duszy
cho­wasz swo­je ja
przyob­le­kając maskę
uk­ry­wasz swoją twarz
by nikt nie widział
nie od­gadł te­go pragnienia
ciepła i zrozumienia
w głupim mniemaniu
że świat te­go nie zrozumie
kar­miony niena­wiścią
po­toka­mi krwi i strachem

wciąż uciekasz
wciąż

...uciekasz 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 listopada 2014, 22:20

świtanie

wciąż łapię
łzy przebudzenia
ta­niego filmu
zat­rzy­mane klatki
ona w su­kien­ce czerwonej
i mrok, i deszcz
sce­nariusz banalny
a krop­la przez pal­ce przecieka
w os­tatnią zmierzając
drogę 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 listopada 2014, 09:23

najlepszy druh

smutku
mój dru­hu wierny
ileż dróg
ra­zem przebytych
cza­sami zdradzałem cię
wiem
lecz ty czekałeś
jak wier­ny pies

za ok­nem deszcz
obo­je go kochamy
i słod­ki mrok
stra­ceńców sprzymierzeniec

smutku
wy­pij­my znów
za te krótkie chwile
gdy w sa­mot­ności cię zostawiałem 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 listopada 2014, 22:13

pieść mnie

jak krop­le deszczu
cichy szum

dreszcz

do­tykaj mnie
de­likat­nie pieść

niech trwa 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 listopada 2014, 14:48

matka Wielkie Wojny

sy­nu
gdzie jes­teś
cze­mu nie ma cię przy sto­le
wczo­raj w ra­diu po­dali
że skończyła się woj­na
więc cze­mu nie przy­biegłeś
przy­tulić się do mat­ki

sy­nu
po­wiedz gdzie cię szu­kać
wśród tysięcy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 listopada 2014, 10:05

na uli­cy spot­kałem człowieka, uśmie­chną się, dał czer­woną różę i zniknął ...ale róża nie zas­chła, wciąż kraśnieje czer­wienią, mi­mo lat, wle­wając w ser­ce ra­dość i nadzieję w chwi­lach zwątpienia i pew­ność, że to nie była ima­ginac­ja, on był i kiedyś spot­kam go znów ..przyjaciela 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 listopada 2014, 08:04

otwieram okno

świt
kil­ka słów
i cisza

wiem

za ok­nem mgła
powoli
niczym kurtyna
odsłania
sza­re ulice

dzi­siaj
nie będzie padało 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 listopada 2014, 09:43
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot