Adamo70, teksty z listopada 2013 roku

13 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

serce

za drzwiami
zos­ta­wiłem mo­je serce
tar­ga­ne przez wiatr
sku­wane mrozem

ono wciąż trwa

chciałem by umarło
odeszło w niebyt
by za­pom­nieć wczoraj
gnijące jak odpad
trujące jak lilia
swą bielą onieśmielająca

ono wciąż trwa
nie dając wytchnienia
wscho­dem i zacho­dem słońca
deszczu kroplami
szep­tem ty­kające­go zegara

ono wciąż trwa 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 28 listopada 2013, 09:39

miniatura (westchnienie)

zo­baczyć świt
pro­mień słońca
w oczach twych ...

więcej nic

już nic ...

(kil­ka chwil, które por­wały wiatr i wie­czność ...) 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 listopada 2013, 20:18

życia sen ...

za­pada mrok
i py­tań wiele
czy był dob­ry czy nie
ten mi­jający dzień

piekłem czy rajem

ko­lej­ny sen
ret­rospek­cja mi­nionych chwil
kil­ka marzeń
znów niezrealizowanych
jak z podróży w przyszłość
niemy film

co było, a być nie miało
gorączką koszma­ru powraca
niena­pisa­nych listów stronice
płoną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 listopada 2013, 11:14

nim noc nadejdzie ...

zni­kasz za ścianą
słów niewy­god­nych bramą
ni­cości w czer­wień przyobleczoną
zni­kasz by wrócić nocą
mro­ku kur­tyną ok­ry­ta szczelnie
by zdławić ból duszy, bolące sumienie
nie cze­kając od­po­wie­dzi na pytania
za­dawa­ne przez mil­czące usta
słowa­mi Piłata o praw­dy istotę

praw­da o śmierci, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 listopada 2013, 20:57

reklama

zap­raszam cię do mo­jego piekła
w je­go og­niu roz­grze­jesz zmarznięte dłonie
tyl­ko przejdź na mo­ja stronę ulicy

nie pat­rz wstecz
to nieważna jest rzecz

po­dasz mi swoją rękę byś nie upadł
pop­ro­wadzę cię ścieżka prostą i łatwą
tyl­ko zrób ten je­den mały krok
i przejdź na mo­ja stronę ulicy

zos­taw ten cały ba­gaż trud­nych słów
pieśnią roz­koszy na­pełnij swą duszę

po­pat­rz to tyl­ko je­den mały krok
zrób go i zo­bacz co jest naprawdę

po dru­giej stro­nie uli­cy ... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 listopada 2013, 21:21

czy ...

fałszy­wi przyjaciele
wes­tchnienia bez miłości
życie na piedestale
zbu­dowa­nym z obłudy i fałszu
by swoim ja
płakać w pus­tce czte­rech ścian

czy wiesz ?
jak sma­kuje czer­stwy chleb
zmoczo­ny słony­mi krop­la­mi ?
gdzie są oni
piew­cy twych wiel­kich za­let ?
jak to jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 listopada 2013, 19:31

mgła

chciałbym znów
przeżyć ten sen
wrócić tam gdzie nas­tał świt
by odejść
po cichu jak kot
za kur­tynę mgły

za kur­tynę mgły

przy­mykam oczy
a wiatr studzi me łzy
słuchając skar­gi serca
jak naj­lep­szy przyjaciel
by unieść je

za kur­tynę mgły 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 listopada 2013, 10:50

niesłuchany

mówiłeś że wiesz
jak sma­kuje pogarda
czym jest zło
zdradzo­na dusza
mówiłeś że blis­ko jest droga
skąpa­na we krwi
ska­towa­nych ludzi
no­cami wyrzu­canych za drzwi
na wolność
mówiłeś że śnisz
wciąż ten sam koszmar na jawie
pat­rząc w telewizor
słuchając radia

mówiłeś !

lecz któż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 listopada 2013, 20:52

retrospekcje

szedłem mrokiem
nie widząc gwiazd
nie słysząc mu­zyki
szu­miących drzew
nie czując kropel
ni chłodu
je­sien­ne­go wiatru

szedłem ...
jak we śnie
w pier­wszych pro­mieniach słońca
na spot­ka­nie z tą
co miłością nazwana

(1988) 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 listopada 2013, 11:04

cisza

tak cicho
pięknym blaskiem
ko­lorów kwiatów
smag­niętych promieniem
nic nie mąci
gry świateł
tyl­ko dla nich
miłości węzłem złączonych
chwi­li tak krótkiej
w wie­czności zaklętej
niczym owad
w bur­szty­nowej morza łzie

tak cicho
de­likat­nym pod­muchem
za­pada noc
blas­kiem gwiazd
światełka­mi sprzed mi­lionów lat

tak cicho ... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 11 listopada 2013, 10:16
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot