Adamo70, teksty z listopada 2010 roku

24 teksty z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

Wigilia (zapomniany)

biel chod­ni­ka
zieleń choin­ki
nad głową gwiaz­da bet­le­jem­ska
sza­ry człowiek
ku niej rękę wy­ciąga
by dot­knąć
ab­so­lut­ne­go szczęścia

cicha noc
kolęda płynie z ok­na
śmiech dziec­ka
pod drzew­kiem pre­zen­ty
a tam w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 listopada 2010, 06:56

nokturn

krwa­we śla­dy
czar­no białe kla­wisze
piękna zja­wa gra nok­turn
mrok no­cy
tyl­ko me­nora
rzu­ca cień sied­miu świec

długie pal­ce
z wpra­wa tańczą po kla­wiaturze
bez jed­nej fałszy­wej nu­ty
maes­tria
żaden szmer nie zakłóca
dos­ko­nałości dźwięków

pianis­si­mo
utwór do­biega końca
za­pada cisza
nikt nie bi­je braw
gasną świece
za­pada ab­so­lut­na ciem­ność

gdzieś w od­da­li trzasnęły drzwi kryp­ty

nikt nie zag­ra już te­go utworu 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 29 listopada 2010, 08:27

[nie]

płomień świecy
nie rozświet­la po­koju
szum wiat­ru za ok­nem
nie mąci ciszy
łza na po­liczku
nie przy­nosi ul­gi

jeszcze wczo­raj

cały świat
każda mi­nuta

miła sens

dzi­siaj nie zos­tało
nic ... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 listopada 2010, 10:41

na granicy ...

wiel­ka rzeka
płynie na zachód
ku bra­mom Tartaru
zbłąka­na dusza
podąża brze­giem ku nieznanemu

na gra­nicy śmier­ci i życia
gdy At­ro­pos ig­ra z nożycami
po­między Ha­desem a ziemią zawieszona
dusza spo­koju złakniona
py­ta gdzie łódź Charona

Psycho­pom­pos
sta­ry prze­wod­nik zabłąka­nych istnień
cicho odpowiada
"to nie Twoj czas
bo­gowie jeszcze mają plany
więc wra­caj by skończyć coś zaczął"

os­try za­pach alkoholu
po­mału wyos­trza się świat
"byłem tam skąd niewielu wraca"
w ręku dwie monety
opłata za drogę
ktorą kiedyś wszys­cy podążymy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 listopada 2010, 16:09

Czy war­to płakać, gdy ogół się śmieje?
Czy war­to kochać, nie będąc kochanym?
Czy war­to no­sić w swym ser­cu nadzieję,
By po­tem być zapomnianym?! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 listopada 2010, 08:09

po­pat­rz w jej oczy
posłuchaj głosu
wyczuj rytm serca
i od­najdź w niej to
cze­go na krańcu świata szukasz
a jest tuż obok 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 listopada 2010, 07:41

pamiętać chcę ...

przez Styks
rzekę zapomnienia
parę obo­li Cha­rono­wi za drogę
by ule­ciały wspomnienia
zos­tała pustka
bo to mniej boli

ro­sa na płatkach
róże w ko­lorach żałoby
nad losem
Izy­do uroń łzę nad tą miłością
by nie us­chła do końca

w ręku ścis­kam opłatę dla przewoźnika
łódź kołysze się delikatnie
odchodzę
chcę pa­miętać
aż do końca
póki Ery­nie ni­ci nie przetną 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 listopada 2010, 12:39

[koniec ...]

pro­mień wczo­raj­sze­go dnia
wpa­da jeszcze przez okno
niśmiało
(jak­by py­tając o pozwolenie)

cze­mu dzi­siaj słońce nie wstało
swoim blas­kiem nie rozświet­la nieba
chłód pus­te­go domu
(nie poz­naję te­go miejsca)

krop­le na szybie
os­tatni błysk
za­pad­la ciem­ność
(po omac­ku szu­kam wyjścia) 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 listopada 2010, 09:59

[nic ...]

błądząc we mgle włas­ne­go jes­tes­twa
gdy włas­ne JA odeszło w niebyt
jak śle­piec z ot­warty­mi ocza­mi
do­tykiem szu­kam włas­nej dro­gi
przez krainy wie­cznych cieni
błagając Ery­nie o prze­cięcie ni­ci

(one się śmieją [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 listopada 2010, 09:05

ko­lej­na bu­tel­ka osiągnęła dno
znów parę kro­pel marzeń się wy­lało
tam za ok­nem jest real­ny świat
tu­taj sen na ja­wie w opa­rach al­ko­holu
wy­pija­nego w sa­mot­ności nocy 

myśl
zebrała 31 fiszek • 21 listopada 2010, 12:50
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot