Adamo70, teksty z lipca 2016 roku

4 teksty z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

modlitwa

spi­sałem sny
niczym li­tanii wersy
mod­litwę duszy

przyj­mij je
Panie
choć nieudolne
z grzeszne­go serca

spi­sałem słowa
mil­cze­nia minutami
bezradności

do Ciebie płyną
Pa­nie
nasze błagania
lęki

spi­sałem słowa
życia chwilami
niewiary upadkami

swą ogar­nij miłością
Panie
i smutek
swym roz­grzej uśmiechem 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 lipca 2016, 18:48

niemy krzyk

na ho­ryzon­cie snu
złączo­nych dłoni uj­rzałem cień
w czer­wo­nej poświacie
niczym we krwi skąpanych
kro­pel spa­dających z krzyża

połknąłem łzy
nie wol­no było płakać

w letargu
nieme­go krzy­ku widziałem grymas
ktoś strze­lił smu­gową kulą
chciałem wyr­wać się z objęć
mro­ku mo­jego więzienia

chciałem kochać
dos­tałem karabin

i zgasło słońce 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 lipca 2016, 10:30

deszcz wspomnień

to tyl­ko deszcz
cichy szept
to wiat­rem nuci
bez­księżyco­wa noc

kiedyś budził mnie świt
za­pachem kawy
słod­kim rogalikiem
uśmie­chem piękniejszym
niż bu­kiet róż
skąpa­ny w blasku
wschodzące­go słońca

ktoś nu­ci piosenkę
a może to złudzenie
ra­dość i smutek
kro­pelką nadziei
gdzieś budzi się miłość
a tu wspomnieniem
na­pełniam ko­lejną szklaneczkę

zza chmur księżyc
swą tar­czę wychyla
wznoszę więc toast
ku je­go obliczu
wiem że gdziekolwiek
tam jes­teś miłością
uśmie­chem który
za­pom­nieć się nie da 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 lipca 2016, 12:04

na rozdrożu

w zakamarkach
ciem­nych uliczkach
gdzie świt nie zagląda

szu­kam snów
skrawków miłości
daw­no przeb­rzmiałych
słów

wędrując no­cy duszą
wśród łez gwiazd
pie­szczo­ny wiat­ru tchnieniem
uciekam 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 lipca 2016, 10:04
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot