Adamo70, teksty z lipca 2014 roku

9 tekstów z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

RR +++ 30.07.1994 +++

dzisiaj
dwadzieścia lat temu
przes­tało bić serce
lecz marze­nia nie umarły
ko­lej­ny raz
te sa­me słowa
i pros­ta melodia

marze­nia tych
co na tą jedną cze­kają chwilę
dla której warto
tak bar­dzo war­to
żyć ... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 lipca 2014, 18:10

z pustki

dlacze­go ?
nieis­totne
już nic nie jest ta­kie samo
bez powrotu

ten pier­wszy raz

była mgła
i nagły ko­lorów błysk
a po­tem ?

a po­tem pustka
świat ko­loru sepii
błąd ?

ten pier­wszy raz 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 lipca 2014, 18:02

dawna miłość ...serca więzienie

jak­bym chciał
choć na chwilę
wrócić tam
nie tyl­ko w myślach
gdy szliśmy razem
pustą plażą o świcie
za­pełnić pustkę
w mym sercu
szu­mem morza
krzy­kiem mew
blas­kiem słońca
na­pełnić oczy twe

te sa­me py­tania
bez odpowiedzi
ja­kiś żal
smut­na łza
ko­lej­nym świ­tem budzi się dzień
mgłą przesłania
tą krótką chwilę
którą wciąż w ser­cu mam

(2005) 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 25 lipca 2014, 20:14

słodko-kwaśny

nie pytaj
od­po­wie­dzi por­wał wiatr
przez ot­warte okna
wraz z nią uleciały

tą co miała
na zaw­sze trwać

nie płacz
po­tokiem łez
nie zmy­jesz kłamstw
miast gorzkiego
słod­ko-kwaśny po­zos­taw posmak
naszych dni

umarła nim do­pełniły się
nasze dni 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 23 lipca 2014, 18:50

wyblakły kolor

czyjś uśmiech
we­soły taniec
w słońca promieniach
różowe lica

na kiep­skim filmie
sprzed lat

mi­nione życie
i świat ... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 lipca 2014, 19:13

po prostu ...idź

nie mów już nic
prze­cież wiesz że to był stek kłamstw
po pros­tu wyjdź
nie od­wra­caj głowy
w ple­caku masz wspomnienia
po drodze wyrzuć je
na cmen­tarzys­ku złudzeń
i wreszcie skończ udawać
że kochałaś mnie

praw­da i kłamstwo
kil­ka po­całunków przed snem

świ­tem odejdą demony 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 lipca 2014, 09:09

bezsenność

w bez­senną noc
szu­kam swej dro­gi
na kra­niec świata
za życia ho­ryzont
gdzie wróci do mnie
szept twoich ust
pod­muchem wiat­ru niesiony
ze­gara uderze­niem
od­mie­rzam chwi­le sa­mot­ności
zasłucha­ny w ciszę
bez­kres­ne­go kos­mo­su
szu­kam nieba
w bezgłośnej mod­litwie
py­tań bez od­po­wie­dzi
duszy zlęknionej 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 lipca 2014, 18:52

nierealność

życie to jawa
wolę śnić
blas­kiem księżyca
otulony
ciszą gwiazd kołysany
gdy nie ma jutra
ani wczoraj
gdzieś w między-bycie
zawieszony

życie to jawa

ja wolę

śnić ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2014, 00:04

gdy noc nadchodzi

od­suń ode mnie
zły czar
dni sa­mot­nej pielgrzymki
bez­nadzieję przemień
w stru­mień marzeń

pod powiekami 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 3 lipca 2014, 22:25
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot