Adamo70, teksty z lipca 2013 roku

12 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

chwile

chodź
po­bawi­my się
słońca promieniem
na wiel­kiej łące
otu­leni wiatrem

nie płacz
nie war­ty ten świat
ja wiem
tak łat­wo mówić
gdy ser­ce boli

kwiatem odurzeni
nie ma nic
tyl­ko piękna tęcza

chodź
zos­taw smu­tek i żal
na chwilę

po­daj rękę ... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 lipca 2013, 14:40

...

pozwól mi śnić
uciec od świata
chwilą
duszę swoją nasycić

bez bólu
bez strachu

ser­ce uspokoić

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623952114295330 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 lipca 2013, 09:46

pokój ? naiwności słowo ...

ko­niec woj­ny !
krzyknął lud
ko­niec niewo­li !
krzyknęli potem
naiw­ności ...

spadły kaj­da­ny z nóg
z nad­gar­stków spra­cowa­nych rąk

a serca
wciąż opa­tula szczelnie
kol­czas­ty drut

człowiek z po­dar­tym mundurze
nie znać której ze stron
sta­je u pro­gu domu

mat­ko !
wróciłem !

wi­ta go cisza spa­lonych ruin
ktoś rzu­cił kamień

dlacze­go ? os­tatnia myśl
nim świat pochłonęła
ciem­ność ... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 lipca 2013, 09:50

ten świat

mówiłaś że życie jest piękne
posłuchaj
jak śmieje się wiatr
sa­mot­nych serc płaczem nasycony
tra­gedią ludzi bez jutra
bez twarzy
niknących w cuchnącej brei

kochałaś
oj tak bardzo
bez gra­nic i wyjątków
na tym ka­wałku wszechświata
skażonym ludzką zawiścią
rek­lamą szczęśliwości
do ku­pienia za grosze
pa­pier­ka­mi cy­rog­ra­fu krwi

nie pat­rzysz już na nic
po dru­giej stro­nie wiel­kiej rzeki
cze­kasz
wciąż cze­kasz na znak
przed­wie­czną gwiazdę
cze­kasz
na szcze­re łzy tego
co przeżył swo­je dni 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 lipca 2013, 21:53

śpiew Syren

sny
kil­ka ok­rutnych okruchów
no­cy koszmary
zle­wające się
w niemy film

krzyczę !

nikt mnie nie słyszy
zam­knięty w klat­ce obłędu
odpływam
na ok­ruchu szkła
tam gdzie Styks kończy bieg

sny
koszma­ry nocy
tonę w nich
bez­kres­nej czer­ni otchłani
ma­miony śpiewem
Sy­ren ... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 lipca 2013, 19:46

małe marzenia ...

kil­ka nut które koją ból
w tym świ­cie kochającym ranić

kil­ka nut które zat­rzy­mują czas
w tym pedzie donikąd

zag­raj proszę jeszcze raz
ta prostą me­lodie bez słów

kil­ka łez niczym balsam
dla te­go ser­ca które pękło na pół

zagraj
zag­raj jeszcze raz ta prostą
me­lodię bez słów 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 lipca 2013, 11:28

nikt

mówiłeś że odejdziesz
to tyl­ko krok
ten pro­mień słońca
sma­kuje jak nigdy

podmuch
niosący wspomnienie

mówiłeś że to tyl­ko gra
niewar­ta bólu
ktoś ra­ni duszę
śmiejąc się w twarz

podmuch
niosący szeptanie

mówiłeś lecz nikt nie słuchał
kle­pali po plecach
że ni­by jest w porządku
śle­pi w swych egzystencjach

ktoś krzyknął
nim zgasło słońce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 lipca 2013, 09:55

kwiat nocy (utwór o miłości)

różo czarna
daj poczuć swój chłód
otocz mnie ciszą
zabierz
te skraw­ki słów
bym zapomniał

czy znasz ból ?

nie zos­ta­wia nic
po­za trwaniem
egzystencją

różo !
z twych czar­nych płatków
tkam dywan
mroczną drogę ku ...

kwiecie nocy
wciąż pa­miętam !

czy znasz ...ból ? 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 14 lipca 2013, 20:58

inny dzień

nie mów dzi­siaj
o miłości nic
po pros­tu idź
tam gdzie masz swój świat

jak­by nic ...

szko­da łez
zos­taw je na szcze­ry żal
gdy twój świat
będzie nie do zniesienia
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 8 lipca 2013, 18:50

sepia

i cóż mi zostało
prócz tych pa­ru zdjęć
w ko­lorze sepii
za­pom­niane twarze
przy­sięgi, ideały
sym­bo­le za­tar­te przez czas

słowa ulotne
tak szyb­ko przez wiatr porywane
choć wtedy
złącze­ni za ręce
z wiarą mówiliśmy

"na zawsze" 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 lipca 2013, 10:43
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot