Adamo70, teksty z lipca 2012 roku

16 tekstów z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

nalej mi ...

ko­lej­na szklaneczka
wy­pita do dna
za ok­nem hu­la wiatr

bar­man coś o do­mu bredzi
bym już szedł
bo za­leję się w trupa
a ja mu 
że nie wiem gdzie on jest

na­lej mi jeszcze raz

obiecuję że pójdę
za­topię się w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 lipca 2012, 20:37

słów szeptaniem ...

słów szeptaniem
wołam ciebie
byś duszy mojej
uleczyła niepewność
ser­ca bicie
w aryt­mii bijące

miłością uspokoiła

wsłuchując się w ciszę
wciąż czekam
skrzy­deł anioła
szu­mu ciche­go nasłuchuję
tak długo
lecz cierpliwie

bo wierzę że przybędziesz

wpat­rując się w zdjęcie
przez la­ta blaknące
myślę o dniach
przez los ukradzionych
i tych co jut­rem być miały
marze­niach za­pisa­nych

pur­pu­rowym inkaustem

/29.04.1998/ 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 lipca 2012, 22:27

powiedz że kochasz

na zawsze
mówiłaś

czy­li na ile ?

a może le­piej mówić
że teraz
do jutra
w brzas­ku słońca
ciszy nocy

na zawsze
tak krótko trwa

więc proszę
po­wiedz że teraz

do jutra 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 lipca 2012, 09:10

granica

gra­nicą jest absurd
po­tem nic
w do­mu wariatów
na uli­cy Uzdrowiskowej
zza zam­kniętych oczu
błys­kiem kalejdoskopu
ko­lorów mieszanki
zni­kającej w czerni
ma­luję obrazy
włas­nej rzeczywistości
duszy udręki
ser­ca radości
łez potępienia
i miłości

wra­cam znikąd
na społeczeństwa łono
w ulicę szarości
sto­pić się z tłem
tra­wiony kacem
mo­ralną bolączką
mówię że jes­tem szczęśliwy
w ser­cu mając żal

w hi­per­marke­cie życia
pro­moc­ji wa­biony kolorami
ku­puję ko­lej­ny dzień
pro­mień słońca
za­topiony w szkla­nej kuli

gra­nicą jest ... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lipca 2012, 13:30

obłęd duszy ...

jak ślepiec
w do­mu wariatów
wśród krzyku
tych co odeszli
mi­mo że żyją

szukam
za­pachu twych włosów
de­likat­nych podmuchów
twe­go oddechu
pachnące­go czekoladą

wciąż każą
ot­worzyć oczy
lecz ja nie chcę
nie mam sił pod­nieść powiek
tam jesteś

a tu­taj ... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 lipca 2012, 15:26

póki miłość

tańcz póki noc trwa
z bla­dym świtem
ucichnie muzyka
więc nie ustawaj
tańcz ma miła
tańcz póki miłość trwa

ze­gar wy­bija północ
w ek­sta­zie sza­lonych nut
nie zwalniaj
jut­ro za­pad­niesz w sen

już gwiaz­dy bledną na niebie
wiec po­daruj mi ten ostatni
ta­niec umierającej miłości
i odejdź
a ja zniknę we mgle
budzące­go się dnia

słuchaj
cichnie muzyka
ze­gar wy­bija świ­tu godzinę

zgaszo­no światła
na par­kiecie za­padł mrok 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 lipca 2012, 15:11

nie wrócisz ...

zobacz
ma­leńki ptaszek
na parapecie

posłuchaj
pięknie śpiewa

kruszynę chleba
rzuć mu pod łapki

za­wiał wiatr
i on zer­wał się do lotu

dlacze­go płaczesz ?

on wróci
na pewno
gdy słońce budzić będzie dzień
a my
jak co rano
sta­niemy w oknie

dlacze­go płaczesz ?
to nie ty
łzy z moich płyną oczu

w mym ręku
ok­ruchy chleba 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 lipca 2012, 22:30

moja ziemia ...

Górny Śląsk
to więcej niż ziemia
to jest ma dusza
krew płynąca w żyłach

sy­rena­mi fabryk
ser­ce me bije
dzwon­ka­mi szoli
zwożącej górników

pob­liskiej fary
dzwon czas odmierza
ko­lej­nych lat
mej ziem­skiej wędrówki

a gdy kres jej osiągnę
i zam­knę oczy po raz ostatni
niech prochy me złożą
w mej ukocha­nej ziemi

14.07.2012 

wiersz dnia z 16 lipca 2012 roku
zebrał 16 fiszek • 15 lipca 2012, 21:53

mięso armatnie

we mgle
życia skowyt
krwa­wy deszcz
nie da­je opamiętania

WAL­CZ !

co z te­go że nie chcesz ?

WAL­CZ !

do ręki dos­tałeś broń
więc idź
tam stroi ta­ki jak ty
w in­nym mundurze

WAL­CZ I UMIERAJ !

nie py­taj dlaczego
nie znaczysz nic

jutro
jak przeżyjesz
dos­ta­niesz medal

jutro

jak przeżyjesz

WAL­CZ ! 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 lipca 2012, 19:01

ślady

śla­dami dni
śmie­chu bez fałszu
ma­leńkich radości
myśli me zdążają
do granic
naszej miłości

daw­no przebrzmiałe
ze­gara uderzenia
świ­tu we mgle
jut­ra niepewności
i dni w pełnym słońcu
bez świata szarości

po­wiedzą że błądzę
mi­raży drogą podążam
w zim­nej krypcie
życia szukam
obłędu po­całun­ku pożądam

nie biegnę po krawędzi
przeszłość nie jest przekleństwem
tyl­ko czasem
w blas­ku księżyca srebrzystego
widzę ruiny
i dwie pos­ta­ci mgliste
za ręce złączone 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 lipca 2012, 19:30
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot