Adamo70, teksty z kwietnia 2014 roku

12 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

chwila wolności

zobacz
ja­ki jest świat
wypij
kil­ka kro­pelek zła
po­wiedz
jak smakują
stra­cone złudzenia

śnij
o wiel­kiej górze
wol­ności locie
bez końca
w os­tatnich promieniach
let­niego słońca

......

nie przyj­dzie nikt
zapomniana
nim przy­sypie cię
piach 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 kwietnia 2014, 11:20

by dojść do raju

w niemocy
siłę znajdź
w zwątpieniu
nadziei kroplę
by bez skargi
pójść swą drogą

na Golgotę

(wszys­tkim Wam ...Spo­koj­nych i Ra­dos­nych Świąt :) ) 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 18 kwietnia 2014, 07:02

pamiętnik

luźne karty
wiat­rem niesione
słowa
dni niepamiętanych

za mgłą
ko­tarą deszczu

"na wie­czną pamięć"
"nie zapomnij"

ko­lejną kartę
rzu­cam w górę
jak pył chwil zatartych 

wiersz
zebrał 73 fiszki • 17 kwietnia 2014, 08:08

pamięć lat

pękło niebo
stru­mieniem łez
zmy­wając krwa­wy ślad

na mej drodze donikąd

za­pamięta­na twarz
i słowa

i czas ... 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 13 kwietnia 2014, 20:19

K.

zam­knąłem oczy
szu­kam twe­go uśmiechu
w ser­ca zakamarkach

na krawędzi dnia i nocy 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 kwietnia 2014, 08:31

we mgle

wciąż szu­kam drogi
w życia mgle
blas­ku gwiazd na noc­nym niebie

królo­wo nocy
daj mi siłę by umiał
ko­lej­ny pos­ta­wić krok
bo już tak ciąży mi ten krzyż
oczy za­lewa pot

daw­no niewidziane twarze
uśmie­chem mnie witają
w poświacie wczo­raj­sze­go dnia
bla­dym od­bi­ciem w lustrze
tyl­ko echo niesie ser­ca bicie
da­leko za ho­ryzont

ko­lej­ny krok i następny
a mgła

wciąż gęstnieje 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 kwietnia 2014, 09:01

póki czas

powiedz
ser­cem napisz
list
daw­no nienapisany

póki za ok­nem
nie za­padł mrok
za­mykający oczy

na zawsze 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 10 kwietnia 2014, 19:27

w kropli krwi

krzyk !
wdziera się do za­kamarków duszy
krzyk !
niemo­wy na gra­nicy urwiska

krzyk bez słów
krzyk bez słów

szu­mem wiat­ru uniesiony
krótkiej chwi­li wolności

sta­do ptaków po­der­wało się do lotu
krop­la krwi spadła na ziemię 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 kwietnia 2014, 19:37

jak ...

jak dym
po­wiewem wiatru
jak noc
świ­tu promieniem

prze­minęły nasze dni

w ser­cu zadra
krwa­wy ślad
po­zos­tały zdjęcia
i sny

-----------------------------

(miłości nie wyrzucisz
gdy tak umiesz
nie kochałaś nigdy) 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 kwietnia 2014, 10:35

21:37

gdy świat wstrzy­mał oddech
ty os­tatnie wy­dałeś tchnienie
z uśmie­chem na ustach
przek­raczając próg domu
do które­go zmie­rzałeś całe życie

https:www.youtube.comwatch?v=dL3nNRvd2N0 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 kwietnia 2014, 09:27
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot