Adamo70, teksty z kwietnia 2013 roku

13 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

rozstanie

tak da­leki świat
ten co za ro­giem
gdy wzrok zam­glo­ny
pus­tka i cisza

nie py­taj
dlacze­go

prze­mie­rzam ko­rytarze
słów wyk­rzycza­nych
szans ut­ra­conych
w ruinie co być miały
naszym do­mem

nie
nie pytaj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 kwietnia 2013, 00:01

pocałunek

tam gdzie pol­ne rosną kwiaty
za­pachem ma­miąc słodkawym
w poświacie księżyca srebrzystego
pier­wszy po­całunek ci skradłem

ze śmie­chem uciekłaś
przez kwiecia biegnąc dy­wan
tańcząc do me­lodii wiat­rem utkanej
szu­miących drzew w mro­ku niknących

chciałem też po­biec lecz nie umiałem
oniemiały z zachwy­tu zastygłem
wpat­rzo­ny w ten spek­takl
a za ho­ryzon­tem świt się budził

wtem mgła opadła jak kur­ty­na delikatna
i ucichł wiatr liśćmi trącający
ko­lej­nej no­cy godzi­ny przeminęły
wraz ze sna­mi o moim aniele 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 29 kwietnia 2013, 07:27

twoje ...bez skazy

wciąż chłonę twoje
ulgą tchnące
nic po­za nimi
chciałbym być głuchy
by nie utracić
nie zagłuszyły je inne

słowa
słowa
słowa

tak pros­te w przekazie
tak małe w liryce
nie chciałbym ich skazić
gwa­ru gradobiciem
bo two­je dla mnie
najważniejsze

słowa
słowa
słowa

w swej treści nieprzemijające
zgu­bionej duszy
dro­gow­ska­zami na autostradzie
z krzy­kiem uciekły
kłam­li­we przyrzeczenia
dla mnie są ważne
tobą natchnione

słowa
słowa
słowa

w głowie niemilknące 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 kwietnia 2013, 07:13

25 lat (1988-2013)

wciąż
masz osiem­naście lat
choć minęło
wieku ćwierć
przed ocza­mi mam
uśmiech twój

mówiłaś
że to chwila
życia los
tak łat­wo było marzyć
gdy dźwięczał twój głos

a niebo wciąż szlocha
każdą deszczową chwilą
choć wiem
powiedziałabyś
tak miało być
i dla nas dwoj­ga mam żyć

lecz pozwól
złapać deszczu kroplę
i uj­rzeć w niej jeszcze raz
twych zielo­nych oczu
uśmie­chu blask

***********************

„nag­le zgasło słońce
i niebo zapłakało
tak cicho, bez skargi
tyl­ko ser­ce wciąż pyta
dlacze­go ?
(27 kwiet­nia 1988)” 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 kwietnia 2013, 10:25

we dwoje ...ja sam

po­daj mi rękę
uciek­niemy
by wyr­wać wie­czności
mgnienie

ty i ja 

nie py­taj dokąd
wśród gwiazd mi­liona
mleczną drogą
na wszechświata kra­niec

ty i ja 

nie znaj­dzie nas nikt
będziemy cichut­ko
ciepłem rąk
mówiąc o miłości
wyr­wiemy marze­nia
z niereal­ności

ty i ja 

dlacze­go tak zim­na
bez krwi pul­so­wania
twa ręka
wciąż biegnę
przez los wyśmiewa­ny

ja 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 kwietnia 2013, 00:01

retrospekcje

kil­ka niewyśnionych snów
dni skradzionych przez los
cichy szum skrzy­deł anioła
w blas­ku księżyca
tyl­ko tyle

wczo­raj­szy dzień

krop­la­mi krwi naznaczona
do­nikąd droga
mówiłaś że życie to chwila
nie da­na ci była na­wet ona
tam pod krzyżem
ktoś znicz za­palił czerwony
jak róży kolor
które tak kochałaś

za horyzontem
cichy szum skrzy­deł anioła
tyl­ko tyle

wczo­raj­szy dzień 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 kwietnia 2013, 10:28

...

mała lalka
w ro­wie porzucona
czy­jaś miłość
daw­no zapomniana
nieg­dyś pieszczona
dzi­siaj deptana

pożółkłe liście
mgłą przykryte
grób zaniedbany
kto pod nim leży
czy z miłości zrodzo­ny ?
a może ...

cisza
tyl­ko deszczu szum
za kroplą kropla 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 kwietnia 2013, 21:40

nocne czuwanie

tyl­ko ty
swym uśmie­chem potrafiłaś
zga­sić mo­je łzy
szep­tem słów odganiałaś
nieme stwo­ry ze snów

tyl­ko ty

znikąd donikąd
ścieżką noc­nych wędrowców
uciekam od ser­ca szeptów
kroplą absyntu
gaszę mej duszy łkanie
z ko­lej­nych wersów
tworzącej litanię

pier­wsze­go pro­mienia
na noc­nym szu­kam wciąż niebie
by ona minęła
owa chwi­la bezsenna
zielo­nych oczu blas­ku szukania
w zim­nej poświacie ulicznych latarni

tyl­ko ty 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 kwietnia 2013, 20:26

cień

jes­tem ...
ileż w tym słowie mnie ?
a może ...
to złudzenie
czyjś sen sprzed lat ?

jes­tem ...
do­tykiem no­cy otulony
ze­gara tykanie
budzi wspomnienia
mo­je ?

jes­tem ...
kiedyś piosenkę słyszałem
wciąż brzmi mi w uszach
o miłości
że tyl­ko jed­na jest wieczna
czy się zdarzyła ?

zni­kam ...
jak cień gdy la­tar­nia gaśnie
we mgle świtu
bez ciebie
czy to jeszcze ja ? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 kwietnia 2013, 20:40

drgnienie serca

śla­dem twych stóp
które przyk­rył czas
śla­dem rosy
w deszcz zamienionej
śla­dem zapachu
płatków róż umarłych

uciekam od te­go co tu
zra­nionych dni
no­cy koszmarów

mówiłem sobie
że to nic
prze­lot­ny ser­ca kaprys
wiec cze­mu wciąż szukam

śla­du ust na fi­liżan­ce ? 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 6 kwietnia 2013, 20:27
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot