Adamo70, teksty z grudnia 2013 roku

12 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

kocham (sprzed lat ...)

chy­ba kocham
lecz czymże jest miłość
ser­ca zaśle­pieniem ?
a może słabością chwi­lową ?
chy­ba kocham
lecz jak to stwierdzić
jak odróżnić to drgnienie serca
gdy wciąż z niepew­ności drży ?
chy­ba kocham
lecz skąd ta niepew­ność ?
a może to ona mówi
że miłości we mnie nie ma ?
chy­ba kocham
a może to baj­ka ?
sen­ne marze­nia ?

po­dałaś mi rękę
poczułem ciepło ukojenia
kocham

tak ...

(1988) 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 23 grudnia 2013, 06:59

życzenia świąteczne dla wszystkich Was :D

kajś za win­klem cho­wo sie
god­nich świyont czas
więc win­szo­wanio śla
szczynścio chwil
kiere Pon­boczek pobłogosławi
pszo­nio na kożdy czas
i bo­gatych gyszynków pod tyn krisbaum

:)

God­ni Świyn­ta 2014 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 grudnia 2013, 10:41

Nowy Rok

świ­tem zbudzi się białym
świat puszystą kołdrą przykryty
pod nią skry­wając egzys­ten­cji brud
kar­na­wałem ra­dości napawając
za­pom­nienia chwil nietrwałych 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 grudnia 2013, 10:37

log out

wyloguj
enter
gdzieś zos­tały słowa
i tyl­ko one

gaśnie ekran
za­pada ciemność
pus­te­go pokoju

wyloguj
enter

pustka 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 grudnia 2013, 19:35

żona górnika - 16 grudnia 1981 ...

tyl­ko słowa mi zostały
uciekam wciąż w no­cy mrok
by przet­rwać
bez ciepła twych rąk
da­leko tak
na sce­nie bez świateł

ktoś krzyknął
że budzi się świt bla­da poświatą
nie dla mnie

zos­tał chłód
uli­cy z do­mami bez szyb
i tyl­ko tych kil­ka słów
za­kaza­nych dla duszy
trujących smutkiem

za­marł krzyk
na us­tach niewi­dome­go świadka
on poczuł
że rodzi się jutro
niep­rze­mijające­go bólu

mówili
a może tyl­ko tak się zdawało
może kłam­stwem nazwane

ROZ­KA­ZY ! 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 grudnia 2013, 19:50

bez­gra­nicznie kochać można tyl­ko raz ...cała reszta, prędzej czy później oka­zuje się ucie­czką ser­ca ...cała sztu­ka po­lega na po­godze­niu się z tym fak­tem ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 grudnia 2013, 11:10

miniatura (nim wstanie świt)

spoj­rzyj w mrok
duszy oczyma
znajdź ten spokój
zasłuchaj się
w me­lodię drzew

nim wsta­nie świt ... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 11 grudnia 2013, 18:25

jesienny wieczór

wy­ryłem cię w swej pa­mięci
nim wiatr nie uk­radł twe­go za­pachu
w pus­tym po­koju
rzeźbię chwi­le wspom­nień
ma­leńkie z gli­ny skraw­ki
niczym posążki nieza­pom­nienia

wiesz ? 
po­wiało je­sien­nym chłodem
już czuć za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 10 grudnia 2013, 17:37

wczoraj

nie płacz
niewin­nych lat
myśli por­wał wiatr

posłuchaj jak szep­cze je

jeszcze wczoraj
śmiałaś się szczerze
zrób to znów

gdzieś za kur­tyną mgły
usłysz wołanie
swe­go głosu sprzed lat

nie płacz
wiatr osuszy twe łzy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 9 grudnia 2013, 10:28

toast

wy­pij­my za zdrowie
tych da­leko stąd
co prze­minęli w życia zgiełku

wy­pij­my za marzenia
z których ok­radł nas czas
niewin­ności lat wspomnieniem

wy­pij­my za dzi­siaj
które tak dob­rze znamy
by dało chwi­le wytchnienia

wy­pij­my za jutro
świ­tem mieniące się za horyzontem
by stało się słonecznym dniem 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 7 grudnia 2013, 16:38
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot