Adamo70, teksty z grudnia 2011 roku

23 teksty z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

wigilia nieobecnych

co­raz więcej
miej­sc pustych
wspomnień
i słów zawieszonych
w niebycie
za późno sformułowanych

jak co roku
pier­wsza gwiazdka
mówi że się narodził
a my myślimy
o tych

co odeszli 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 25 grudnia 2011, 14:30

uśmiech

uśmie­chnij się
wiem
znów dzień przy­niósł smutki
lecz

opo­wiem ci 
historię
przy lam­pce wina
w zi­mowy wieczór
a ty
zapomnij
o przyk­rych chwilach

za­padła noc
zam­knęłaś oczy
więc śpij

jut­ro znów
opo­wiem ci historię
o naszej
miłości

- 1999/2000 - 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 grudnia 2011, 14:52

miniaturka o miłości

płomieniom
wyrwę stronice
księgi
naszej miłości
którą los
ze śmie­chem okrutnym
ka­zał im strawić
by ślad nie został 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 grudnia 2011, 05:08

mój świat

w moim świecie
wiatr
niesie płat­ki róż
de­likat­ny deszcz
małych kłamstw

pamięć
o wyznaniach
od tak

ko­lorach kwiatów
czer­wieni krwi
gorzkiej cze­kola­dy smak
pi­tej przed snem

ileż sensu
w zbit­kach słów
i treści
zam­kniętej w wersach

wiesz ?
wiem że tak
bo wczo­raj było
nasze 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 21 grudnia 2011, 18:51

nie powinnaś

jesteś

rosą na trawie
sza­rym świtem
i błys­kiem słońca
weń się mieniącym

szep­tem wiatru
de­likat­nie trącającym
liście drzew
wy­soko pnącym się ku niebu

szu­mem fal
na pus­tej plaży
z krzy­kiem mew
tworzącym chór doskonały

dniem i nocą
po so­bie następującymi
zwyczaj­nym życiem
codzien­nych myśli

la­tem i zimą
przep­la­taną wios­ny ciepłem
i jesienią
znaczoną słotą i chłodem

jesteś

jes­teś dla mnie wszystkim
czym być nie powinnaś 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 grudnia 2011, 05:37

świąteczne życzenia :)

życze­nia ślę
jed­no szczególnie
by to co na dnie
ser­ca ukryte
mogło błysnąć
światłem mocnym

jak lam­pki na drzewku
świąt tych symbolu
i piękna gwiazda
na ja­go szczycie
niech miłość rozświetla
twe­go życia mroki
aż po kres drogi

a ciepło świecy
z wi­gilij­ne­go stołu
nie poz­wo­li nig­dy
ser­cu twe­mu zamarznąć


- Boże Na­rodze­nie AD 2011 - 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 19 grudnia 2011, 16:05

***

ko­lej­ny papieros
wokół petów setki
jak dni przeżyte
spa­lone na sto­sie

wieczności

ko­lej­na szklanka
bu­telek stos
krop­la za kroplą się wylewa
mi­nutom przynosząc

śmierć

ko­lej­na działka
biały pyłek uno­si się
wdychasz ko­lejną ścieżkę
cho­ler­ne­mu życiu mówiąc

cześć

ko­lej­na noc
unurza­na w koszmar­nych snach
wsta­jesz na kacu
obok ciebie leży ona

beznadzieja 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 grudnia 2011, 09:06

miniatura (imię)

ot­warłem oczy
do drzwi pukanie
za ni­mi pustka
tyl­ko nikły zapach

wszys­tko i nic
w pa­ru literach
twe­go imienia 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 17 grudnia 2011, 10:04

dlaczego (krzyże z Wujka)

dziewięć krzyży
i zniczy tyleż
bo ich dziewięciu
lecz skrzywdzonych
tak wielu

wtedy
była zima
i śnieg
w czer­wo­ny kolor
przyobleczony

ko­lej­ne grudnie
ty­le już ich minęło
i tyl­ko te krzyże
niemo pytają

dlacze­go ? 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 grudnia 2011, 18:22

pytanie o miłość

spy­tał mnie ktoś
za co go kocham ?
a ja
że za smu­tek w oczach
i si­wy pył na czole

po­wie­dział że
nie rozumie
bo dziw­ne jakoś

po­myślałem że
może ma rcję
prze­cież nie za to
ludzi kochamy
tyl­ko za uśmiech
i słowa otuchy
a nie mar­so­wy wy­raz twarzy

a jednak
coś w nim jest
mi­mo brud­ne­go oblicza
bra­ku blasku
i ra­dości na codzień

za co go kocham ?

bo jest ... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 grudnia 2011, 17:20
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot