Adamo70, teksty z grudnia 2010 roku

24 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

bez życia ...bez śmierci

za­gubiony w cza­sie
zrodzo­ny z chaosu
lęk przed jut­rem
pod­szy­ty ucie­czką od dzi­siaj
tłumiony tab­letka­mi
po­pija­ny al­ko­holem
sen śniony na ja­wie
w podświado­mości upior­nej
chyłkiem w ciem­nych za­kamar­kach
na sa­mym dnie duszy
prze­myka do krwioobiegu
po­mału za­bijając
znacząc każdą chwilę cier­pieniem

bez wyt­chnienia
bez snu
bez nadziei 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 31 grudnia 2010, 17:41

zabłąka­ny po dru­giej stronie
za mgłą twe­go spojrzenia
zni­kam bezpowrotnie
bez ciebie nie ma
...me­go istnienia 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 grudnia 2010, 18:46

naucz mnie latać

naucz mnie la­tać
bym mógł się wzbić
po­nad to co tu­taj
nad świat bez miłości
niena­wiścią przeżar­ty

daj mi skrzydła
wos­kiem zle­pione
bym mógł jak Ikar
uciec z więzienia
obiecu­je ku słońcu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 grudnia 2010, 08:36

moja wigilia ...

za­pach potraw
świąteczny nastrój
na choin­ce lam­pki się skrzą
uśmiech na ustach
lecz w duszy pus­tka i mrok

ko­lej­na wigilia
ma­giczny czas
przy rodzin­nym stole
lecz samotnie
opłat­kiem się przełamuję
z kimś ko­go w ser­cu mam

wokół ra­dos­ny nastrój
kolędę ktoś we­soło zanucił
a ja spoglądam za ok­no z zadumą
cicho szepcąc na wiatr
jak bar­dzo cię kocham 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 grudnia 2010, 09:30

dzisiaj

wczo­raj
odeszło wraz z deszczem
spłynęło do ryn­szto­ka
wraz z ser­cem
miłością bijącym
do ko­goś kto nie chciał
po­myłki his­to­rii
w sen­nych marze­niach
pełnych ko­lorów
ek­sta­zy upoj­nej no­cy

nie chcę spać
boję [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 grudnia 2010, 09:37

cicha noc

po­pat­rz w górę
na gwiazdę jaśniej­szą od in­nych
daj się pop­ro­wadzić
tam gdzie ser­ca uko­jenie
da­leko od zep­su­tego świata
gdzie na­wet nędzarz jest bo­gaczem

wsłuchaj się w szum wiat­ru
usłysz de­likat­ne dźwięki har­fy
pieśni o cichej no­cy
niosącej nadzieję światu
że to wszys­tko ma ja­kiś sens 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 grudnia 2010, 06:44

ślad w top­niejącym śniegu
więcej nic
po­za mro­kiem wieczoru
skrzącym się płatkami
w świet­le latarni

tyl­ko tyle
a może aż za dużo
by rzec
że byłem ... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 grudnia 2010, 06:53

ślad

ślad za­sypał śnieg
każdy od­dech bo­li
ty­siące igieł wbi­ja się w gardło
łzy za­marzają w kąci­kach
choć ser­ce gorąco bi­je
wszecho­gar­niający mróz wokół
ma­mi kwiata­mi na szy­bie
grą świateł wpa­dających przez ok­no

wokół biel
gdy przyj­dzie wios­na
odsłoni śla­dy naszych stóp
da­leko za mną 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 grudnia 2010, 18:25

pocałunek

złak­niona krwi
niewin­ne spoj­rze­nie
zabójcza po­myłka
os­tatnia myśl ofiary
oma­mionej czar­ny­mi ocza­mi
kar­ma­zynem ust
w uśmiech ułożonych

piękna i zabójcza
dos­ko­nała
czająca się za ro­giem dnia
w mro­ku wie­czo­ru
gęstej mgle przeznaczenia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 grudnia 2010, 09:44

posłuchaj szep­tu gwiazd
słowa rzu­cone na wiatr
o to­bie i miłości
wyr­wa­ne z tęskno­ty serca
trwające­go w ciszy labiryntu
i kro­pel łez w klep­syd­rze życia 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 grudnia 2010, 14:42
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot