Adamo70, teksty z czerwca 2017 roku

3 teksty z czer­wca 2017 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

stan zawieszenia

oczy prze­cieram zmęczone
kurz twarzy za­pom­nianych ścieram
daw­nej miłości płomień zgaszony
imion za­tar­tych w pamięci

py­tam głucho­nieme­go starca
o sens ob­ra­zu ślep­ca zza rogu
bezzębna bab­cia sma­kuje migdały
w tłumie za­gubieni sa­mot­nością owładnięci

prze­mie­rzam pus­te ulice
zburzo­nych krzyży ludzkiej egzystencji
w poświacie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2017, 10:06

wojna

do­daj kil­ka łez
do­daj smut­ny uśmiech
ar­le­kina smutną twarz

jak piękny jest świat
wśród bomb
jak cu­dow­nie jest tańczyć
w rytm świs­tu kul

na ob­ra­zie codzienności
strzas­ka­ne szy­by
krzyczą że kroczy śmierć
ki­kuty drzew
i ma­leńka dziewczynka

pur­purą zachodzi słońce
za­lewa świat
w ma­leńkich rączkach
umiera ko­lej­ny dzień 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 czerwca 2017, 11:22

ciepło ust

sta­wiam ko­lej­ny krok
w sen zwa­ny życiem

niezab­liźnione ra­ny krwawią
słowa niep­rzeb­rzmiałe ranią
ko­lorem krwi
niebo płacze

chciałbym jeszcze raz
poczuć twych ust smak

sta­wiam ko­lej­ny krok
by w końcu dojść

do ciebie ... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 czerwca 2017, 12:28
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot