Adamo70, teksty z czerwca 2014 roku

12 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

miniaturka o ostatecznej

z wie­czności do wie­czności
przez dróg życia chaos
pod niebem z gwiazd ut­ka­nym
od­chodzi­my wśród mi­lionów
śmier­ci sa­mot­nością naznaczeni

(luźno in­spi­rowa­ne Czarną Mambą. :) ) 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 czerwca 2014, 08:51

szloch

bez ciebie
cieniem mrok
świt przyobleka
bez ciebie
cisza śpiew ptaków
zagłusza

bez ciebie

bez ciebie
każde słowo
to duszy łza­wa kropla

bez ciebie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 czerwca 2014, 10:07

***nocy***

szep­cz mi no­cy bezgwiezdna
słowa świ­tem umierają
po­całuj chłodem twych ust
nim świt każe Ci odejść
szep­cz miłości słowa

szep­cz mi no­cy sprawiedliwa
bo­lesną prawdę istnienia
zed­rzyj maskę obłudy
nim zat­racę się w kłam­stwa objęciach
ob­leczo­nego w świ­tu promienie

szep­cz mi no­cy piękna
swym mro­kiem na­syć duszę
bym nie uległ kuszącej marności
ko­lorem dnia ma­miącym oczy
ku zat­ra­ceniu ser­ca obumarłego

szep­cz mi nocy
szep­cz słowa nieżywe
szep­cz gdy oczy zamykam
szep­cz kołysankę ser­ca rytmem
szep­cz mi nocy
bezsenność 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 24 czerwca 2014, 14:26

czekanie

py­tałaś czym życie
ja, że czekaniem
w deszczu strugach
na słońca promienie

w mro­ku nocy
na świ­tem dnia tchnienie

w bieli zimy
na ko­lorów wios­ny paletę

w smut­ku chwilach
na ciepły do­tyk nadziei

py­tałaś czym życie
ja, że czekaniem
na miłości de­likat­ny pocałunek 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 23 czerwca 2014, 11:08

pocałunek ...

mych lęków przyjaciółko
ciszą swą duszę lecząca
za mro­ku ko­tarą mnie schowaj
chłodem swych ust pocałuj

bez strachu podążę
(sze­les­tem drzew ser­ce ukoiłaś)
wzdłuż gasnących latarni
by snów swych zna­leźć spełnienie

po­całuj raz jeszcze
nim ośle­pi mnie horyzont
każąc trwać w sa­mot­ności udręce
nim znów swych skrzydeł
otoczysz mnie cieniem 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 czerwca 2014, 11:19

iskierka nadziei

tak trud­no jest być
lecz i odejść niełatwo
przez drzwi ze szkła
oglądasz raj­ski ogród
rzeźby z lodu
bez ser­ca kruche piękno
ma­mi by zrobić
ten os­ta­teczny krok

jeszcze je­den whis­ky łyk
ja­kiś ba­nal­ny gest
na sto­le ni­komu niepot­rzeb­ny list
wyb­lakłe już słowa
pożegnanie

do nóg łasi się kot
tak nieświado­my duszy tragedii
bie­rzesz go na ręce
już wiesz
jeszcze nie dzisiaj
zni­ka z lo­du raj

za ok­nem szu­mią drzewa
kot cicho mrocząc
za­pada w sen … 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 czerwca 2014, 12:33

miniatura (wiersz o miłości)

między wierszami
w słów zapomnieniu
szu­kam tej ciszy
ser­ca spokoju
pod­muchu skrzydeł
błękit­ne­go anioła

między wierszami
uderze­niami zegara
kocham bez pamięci 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 czerwca 2014, 14:46

miniatura (***)

nie
to nie tak miało być
kro­pel­ki łez
przer­wały mój sen

wciąż noc

i cisza 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 8 czerwca 2014, 09:42

nocy bez fałszu

za­mykam oczy w środ­ku dnia
to noc naj­piękniej­szą ma twarz
ją chcę widzieć i uwielbiać
naj­wier­niej­szą z mych kochanek

to ona jed­na poz­wa­la mi wierzyć
w sens ziem­skiego istnienia
w jej spra­wied­li­wych sza­rości odcieniach
nie widzę obłudy i kłamstw

nie pozwól mi nigdy
bym chciał zdradzić cię dla kolorów
i szep­tał miłos­ne stro­fy słońca promieniom
od­dając się złudze­niom w niewolę 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2014, 12:59

na rozstaju ...

nie pytałem
znając odpowiedź
na roz­sta­ju dróg
gdzie sa­mot­ny stoi krzyż
za­rośnięty chwastami
niczym dy­wanem chwały
przez ludzi zapomniany

zro­biłem krok

i tyl­ko między ser­ca uderzeniami
zrodziło się py­tanie bez odpowiedzi
co jest za mgłą

krok drugi

zniknął krzyż za mleczną kotarą
i to co wczoraj

krok trzeci 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 6 czerwca 2014, 11:39
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot