Adamo70, teksty z czerwca 2013 roku

13 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest Ada­mo70.

nierealność

w półśnie
niereal­nym świecie

to co tu
nie istnieje

chciałem chwycić
słowo niesione wiatrem
to jedno
kojące prag­nienie duszy

roz­wiało się
kłamstwem

więc śnię
światem iluz­ji żyjąc

bez czasu
bez jutra 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 czerwca 2013, 09:42

miniatura (ona i on)

złącze­ni za ręce
no­cy uli­ce prze­mie­rzają
przez mrok
słuchając krzy­ku jej ciszy
idąc tam
gdzie świt
budzi się za horyzontem

czer­wienią miłości 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 czerwca 2013, 10:57

ślad wojny

mój przyjaciel
mój brat
padł na po­lu chwały
za oj­czyznę nieswoją
w cichej pocho­wany mogile

on nie wrócił
za­bił go jak on
bezimienny
może też leży
w tej zbioro­wej mogile
pod białym krzyżem
gdzieś na krańcu świata
a może tu
na naszej nekropoli
ty­le mogił
miej­sc śmier­cią znaczonych

mój brat
mój przyjaciel
nie wrócił z boju
kto za­pamięta je­go imię
a może ono przeminie
wraz ze mną ? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 czerwca 2013, 20:16

donikąd

słońca na niebie
blas­ku co­raz mniej
co dnia
widzisz deszcz

jak­by słabiej
bi­je serce
oczy zasłania mgła
duszy skarga

płat­ki kwiatów
rosą pokryte
niczym kroplami
smut­ku piękna

a ze­gar wciąż bije
od­mie­rzając czas
tej wędrówki przez mrok
ciągłego odchodzenia 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 czerwca 2013, 22:00

samotność

ktoś nieistotny
ser­ce mu darował

śmiał się

mówił że
wielu go kocha

minęła sława
pieniądze

w sa­mot­ności
bu­tel­ki whisky
to­pi łzy
myśląc o tej
co ser­ce mu darowała

jemu
nie mamonie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 czerwca 2013, 22:24

***

poez­ja to sa­mot­ność
świat niknący w chmu­rach
duszy de­likat­ne łka­nie
ser­ca na ta­cy da­wanie

poez­ja to ulot­ność
ro­sy krop­le na tra­wie
na gra­nicy no­cy i świ­tu
z każdym wer­sem przemijanie 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 17 czerwca 2013, 15:52

wiary próba

jakże mam wierzyć
gdy raz kolejny
wiel­ki głaz na mnie
spa­da z łos­ko­tem ?

jakże się cie­szyć dniem
w la­biryn­cie korytarzy
gdzie słońcem jest
mi­got­li­wy ka­ganek ?

gdzie szu­kać pociechy
w piekła przedsionku
kar­miony pyłem
i zim­nych ścian łza­mi ? 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 16 czerwca 2013, 07:11

miniatura (chciwość)

płynę rzeką
ludzkich łez nur­tem
w uszach wiatr
nie­szczęsnych za­wodzeń
ku ho­ryzon­to­wi
w szkarłat przyob­leczo­nemu
brze­gami ogień
niepos­kro­mionej zachłan­ności
w ni­cość ob­ra­ca
dzieło stworzenia 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 czerwca 2013, 11:36

poranny ból, nocy ulga

świ­tem szukam
śla­dy snów
nim słońce promieniem
za­bije je
świata obrazem
za­pachem kawy
za­da kłam
te­mu co mo­je w sercu
duszy spragnionej

nie ot­wieram oczu
choć widzę tyl­ko mrok
zniknęła góra
niknąca w nieboskłonie
za­tykam uszy
na ptaków po­ran­ny świergot
nie chcę słyszeć

nie chcę widzieć

nie chcę

tej klat­ki ze szcze­rego złota
więzienia
ułudy praw­dzi­wej wolności

nie chcę
nie

czymże jest sen
a czym jawa
czymże życie
a czym śmierć
czymże jest słodycz
a czym cier­pki smak

czymże istnienie
a czym nicość 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 czerwca 2013, 13:13

pycha

wybacz
zgrzeszyłem
pychą
chciałem jak ty
wieść nor­malny byt

zbu­dowałem świat
jak szklarnię
ideał
zrodzo­ny ze zwykłego pyłu
mieniące­go się
w blas­ku słońca

kto rzu­cił pier­wszy kamień
ra­niący stopy
nie wiem

a może
to ja sam
w mej pysze zaśle­piony ? 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 czerwca 2013, 23:09
Adamo70

w kroplach wina szukam słów, ukradzionych przez czas ...

Zeszyty
  • chmurki ... – te które ulot­ne, a zos­ta­wić chcę na po­tem ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot